Rozlegnie się dźwięk syren

Na zdjęciu syreny alarmowe

1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych na terenie miasta Bielska-Białej, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W tym czasie zostanie uruchomiony sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.
 

r