RM upamiętniła Franciszka Kuboka

na zdjęciu rondo z lotuy ptaka fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Rondo na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Jaworzańskiej i Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej będzie nosiło nazwę Rondo Franciszka Kuboka - aktywnego działacza społecznego i organizatora wielu lokalnych przedsięwzięć, pierwszego kierownika polskiej Szkoły Podstawowej w Wapienicy w latach 1923-1939.

Uchwałę o nadaniu rondu imienia Franciszka Kuboka jednogłośnie przyjęła 20 maja Rada Miejska Bielska-Białej. Wnioski w sprawie uhonorowania Franciszka Kuboka w Wapienicy złożyli radny Piotr Ryszka oraz członek Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego Wiesław Dziubek. Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych zgodnie rekomendował RM tę inicjatywę.

Franciszek Kubok urodził się w 1901 roku w Kisielowie koło Skoczowa. W 1918 roku brał udział w walkach o Śląsk Cieszyński. Po pierwszej wojnie światowej ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie i otrzymał przydział do pracy w Jaworzu Średnim, później przeniósł się do Wapienicy, gdzie był pierwszym kierownikiem polskiej Szkoły Podstawowej w latach 1923-1939. Poprzez swoje szerokie działania społeczne scalał polską ludność w niemieckojęzycznej Wapienicy. Na początku lat 20. XX w. Wapienica była zdecydowanie niemiecką wioską, w której zaledwie ok. 12 proc. mieszkańców stanowili Polacy.

- Był postacią niewątpliwie wybitną i zasłużoną dla przedwojennych, polskich mieszkańców tej miejscowości. Był aktywnym działaczem społecznym, organizatorem wielu lokalnych przedsięwzięć, przewodniczącym wapienickiego oddziału Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Franciszek Kubok był także współzałożycielem Stowarzyszenia Katolickiego, które zainicjowało wybudowanie kościółka w Wapienicy. Jako aktywny działacz społeczny organizował patriotyczne przedsięwzięcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, które miały miejsce głównie w restauracjach Adolfa Folwarcznego i Jana Gabrysia - informuje Wiesław Dziubek.

Od 1926 roku Franciszek Kubok był sekretarzem w Urzędzie Gminy w Wapienicy, gdzie również został zapamiętany jako aktywny działacz lokalnych struktur. Jako podoficer 3 Pułku Strzelców Podhalańskich z Bielska oddał swoje życie za ojczyznę w Katyniu. Jego nazwisko figuruje na liście ofiar pod numerem 1212.

JacK

 

na zdjęciu archiwalne zdjęcie patrona w mundurze
Zdjęcie za zbiorów Wiesława Dziubka