Przygotowania do referendum

na zdjęciu przewodniczaca fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Trwają przygotowania do przeprowadzenia w Bielsku-Białej referendum, którego głównym tematem ma być kwestia budowy w mieście instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wstępnie ustalono, że referendum przewidywane jest na 16 kwietnia, a wszystkie uchwały potrzebne do jego przeprowadzenia zostaną przyjęte na specjalnej sesji Rady Miejskiej 23 lutego.

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 2 lutego przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk poinformowała radnych o podjętych działaniach w sprawie referendum. W styczniu odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami klubów radnych, na których omawiano procedurę i treść pytań referendalnych. Ze względów formalnych zaproponowano, żeby dotychczasowe ustalenia ostatecznie przesądzić na spotkaniu, które zaproponowano na 7 lutego. Wtedy mają zapaść ostateczne decyzje co do terminu i pytań referendalnych.

Wstępnie ustalono, że referendum przewidywane jest na 16 kwietnia, a wszystkie uchwały potrzebne do jego przeprowadzenia zostaną przyjęte na specjalnej sesji, którą zaplanowano na 23 lutego.

JacK