Promesy dla ochotniczych straży pożarnych

Na zdjęciu stojący ludzie fot. organizator

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Bielska-Białej i powiatu bielskiego otrzymały 48 promes na ogólną kwotę 297 tys. zł na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego.


5 listopada w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej odbyła się uroczystość wręczenia promes dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Środki zostały przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych.

Dzięki dotacji jeszcze w tym roku Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki na sprzęt do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia.


W całym kraju przyznano dotacje na ogólną kwotę 25 mln zł, która trafi do 5.206 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  W województwie śląskim dotację otrzymało 505 jednostek OSP na kwotę 2 mln 131 tys. zł.


opr. JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie