Preferencyjny zakup węgla od gminy Bielsko-Biała przesunięty w czasie

na zdjęciu palenisko fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Informujemy, że - z przyczyn niezależnych od bielskiego samorządu - realizacja złożonych w tym roku wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie nie będzie możliwa. Bielsko-Biała sprzedało już cały dostępny zapas, który mieliśmy do dyspozycji. 

Wszystkie tegoroczne wnioski, których jeszcze nie rozpatrzono, zostaną zrealizowane na początku 2023 roku, gdy tylko miasto otrzyma kolejną dostawę węgla. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie z kolejnością wpływu. 

Jednocześnie wyjaśniamy, że miasto nie miało i nie ma żadnego wpływu na ilość otrzymanego do rozdysponowania wśród mieszkańców węgla. Polska Grupa Górnicza, która została wyznaczona jako podmiot wprowadzający to paliwo do obrotu w Bielsku-Białej, nie była w stanie dostarczyć ilości zgodnej z naszym zamówieniem. 

Dodajmy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z 2 listopada bieżącego roku w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego osoby, które złożyły stosowne wnioski w tej sprawie, będą mogły na początku nowego roku złożyć kolejne, przy czym łączna ilość zakupionego w preferencyjnej cenie węgla nie będzie mogła przekroczyć trzech ton. 

r