Porozumienie Burmistrzów Wschód w Bielsku-Białej

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

 

W Bielsku-Białej przebywa grupa 21 burmistrzów należących do Porozumienia Burmistrzów Wschód. Przybyli do naszego miasta - działającego w Sieci Energie Cites -aby zapoznać się z jego osiągnieciami w zakresie poszanowania energii.


Gości powitał zastępca prezydenta Adam Ruśniak, który zapoznał ich z historycznymi etapami rozwoju Bielska-Białej i przedstawił najważniejsze zadania i cele miasta dotyczące poszanowania energii. 


Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites (PNEC) Anna Jaskuła podczas spotkania podkreślała, że wybór miejsca wizyty nie był przypadkowy, bo Bielsko-Biała było pionierem w Polsce gdy chodzi o działalność w ramach Stowarzyszenia Energie Cites i to tu tutaj realizowanych jest wiele modelowych programów, które stają się inspiracją dla innych miast. 
Anna Jaskuła wygłosiła wykład na temat roli gmin w ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Dwa kolejne wystąpienia przedstawiały nasze lokalne osiągniecia - zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego Piotr Sołtysek zaprezentował referat pt. Wizja zrównoważonego rozwoju energetycznego miasta oraz przedstawienie zrealizowanych działań (SEAP,SECAP, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej). a naczelniczka WOŚiE Danuty Przybyło, która przedstawiła Działania miasta na rzecz wspierania programów dla mieszkańców, edukacji klimatycznej i walki z ubóstwem energetycznym.
Po części studyjnej goście udali się na spacer po centrum miasta, po którym oprowadzał ich ogrodnik miejski Dariusz Gajny. Po drodze omawiana była strategia adaptacji miasta do zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury, która ma zwiększyć jego odporność na lokalnie obserwowane negatywne skutki tych zmian (m.in. łąki kwietne, zielone dachy, tereny zielone, podwieszane i przepuszczalne chodniki). 
Dopełnieniem tego dnia była wizyta techniczna w spółce ZIAD i na Szyndzielni. Burmistrzowie obejrzeli infrastrukturę kolejki liniowej na Szyndzielnię i znajdujące się na szczycie instalacje – w tym wieżę widokową i panele fotowoltaiczne.

Dzisiaj wizyta przewiduje spotkania w Bielsku-Białej i Międzybrodziu Żywieckim. Najpierw w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej goście wysłuchają wykładu Katarzyny Kordas pt.     Narzędzia edukacji ekologicznej – prezentacja materiałów promocyjnych i edukacyjnych, a później odwiedzą Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza i odwiedzą Elektrownię Wodną Porąbka – Żar w Międzybrodziu Żywieckim).


JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie