PIT składaj elektronicznie 

Na zdjęciu formularze PIT fot. Wydział Prasowy UMBB

Do 2 maja potrwa akcja składania zeznań rocznych przez podatników podatku dochodowego PIT za ubiegły rok. Warto swoje zeznanie złożyć już teraz, wtedy stosowny zwrot przyjdzie do nas szybko. Urzędy Skarbowe zachęcają do składania rozliczenia rocznego w formie elektronicznej.

Rozliczenie elektroniczne jest proste i szybkie. Jak to uczynić, krok po kroku pokazują strony Portalu Podatkowego – www.podatki.gov.pl lub Twój e-PIT - e-Urząd Skarbowy. 

- e-Urząd Skarbowy, w tym usługa Twój e-PIT, to intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny Krajowej Administracji Skarbowej umożliwiający podatnikom m.in. złożenie zeznania podatkowego – informuje naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej Joanna Bahryj. 

Zalogować można się przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel, albo też podając swoje dane. Na przykład, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, należy podać:
•    PESEL albo NIP i datę urodzenia,
•    kwotę przychodu z deklaracji za 2020 r. - kwota 1,
•    jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2021 r.) - kwota 2,
i potwierdzić kwotą nadpłaty / podatku do zapłaty z deklaracji za 2020 r. - kwota 3.

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego należy wybrać Twój e-PIT. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

W usłudze Twój e-PIT podatnik ma automatycznie wskazaną organizację pożytku publicznego, której przekazał 1 proc. swojego podatku w roku ubiegłym, o ile ta organizacja znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy został również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście podatnik łatwo może zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, jak i cel szczegółowy, logując się do usługi.

W rozliczeniu rocznym za 2021 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, o dzieło lub z przychodów kapitałowych) oraz osoby fizyczne, rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 – usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo zeznania PIT-28 i PIT-36 nie będą automatycznie akceptowane.

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. W tej usłudze zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka już na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Podatnik ma możliwość wyboru formy złożenia swojego zeznania podatkowego. Może złożyć je w formie papierowej lub elektronicznej przez e-Deklaracje. Jednak złożenie w formie elektronicznej jest proste i wygodne. Dlatego warto wybrać tę formę rozliczenia się z fiskusem. 

opr. JacK