Pieniądze na ulicę Pocztową i Startową

Na zdjęciu ulica Pocztowa fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej otrzyma dofinansowanie na realizację drugiego etapu modernizacji ulic Pocztowej i Startowej. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona zostanie na tę inwestycję kwota 5,9 mln zł - 2 mln zł w 2023 r. i 3,9 mln zł w 2024 r.

6 lutego prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. W tym roku w całej Polsce na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych przeznaczono 2,6 mld zł. Do samorządów województwa śląskiego trafi 139,1 mln zł. Bielsko-Biała otrzyma 5,9 mln zł na realizację zadania Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap 2. Przewidywana wartość całkowita inwestycji wynosi ok. 12,9 mln zł, z czego 5.950.300 zł to rządowe dofinansowanie. 
Do rozbudowy przeznaczony zostanie dotychczas niezrealizowany odcinek ul. Pocztowej - od ul. Jemiołowej do ul. Startowej - oraz odcinek ul. Startowej - od ul. Pocztowej do rejonu posesji nr 48. Łącznie rozbudowany zostanie ciąg o długości 1,02 km. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, w tym przede wszystkim ruchu pieszych, planowane jest wyniesienie newralgicznego skrzyżowania ul. Pocztowej i Startowej oraz wyznaczenie przejść dla pieszych. Zadanie ma być realizowane w latach 2023-2024.

Przypomnijmy, że I etap projektu Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej zakończono 12 września 2022 roku. Podczas tej realizacji Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej po raz pierwszy zastosował przepuszczalną kostkę brukową oraz tzw. podwieszane chodniki.
Chodnik rampowy (tzw. podwieszany) zastosowano, bo w bliskim sąsiedztwie krawędzi jezdni rosną cenne drzewa, w tym objęty ochroną pomnik przyrody. MZD zaproponował ochronę jego systemu korzeniowego poprzez budowę chodnika, którego płyty są podwieszone ponad powierzchnią gruntu. Konstrukcja chodnika rampowego odciąża narażone na zgniecenie korzenie, a to pozwala drzewu funkcjonować w sposób taki sam, jak przed inwestycją.
Kolejną innowacyjną technologią zastosowaną na ul. Pocztowej jest użycie przepuszczalnej kostki brukowej, która - spełniając podstawową funkcję utwardzenia chodnika - jednocześnie zachowuje się jak gąbka przepuszczająca wodę w głąb gruntu. Porowata masa, z której jest wykonana, pozwala swobodnie przepływać wodzie opadowej i nawadniać system korzeniowy sąsiednich drzew. Kostka została wykorzystana do budowy opasek zabezpieczających wokół większych drzew w sąsiedztwie przebudowywanej ulicy.


I etap zadania realizowanego w ulicy Pocztowej obejmował rozbudowę ulicy Pocztowej i jej skrzyżowań na odcinku 1.070 m, budowę chodników i przebudowę zjazdów, budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci gazowej i przyłączy, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej oraz budowę kanału technologicznego. 


Kolejne miejskie zadanie inwestycyjne - Rozbudowa i remont odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej - znajduje się na 4. miejscu listy rezerwowej inwestycji do rządowego dofinansowania. W przypadku oszczędności poprzetargowych innych beneficjentów istnieje szansa, że ta inwestycja również otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidywana wartość inwestycji wynosi ok. 15,9 mln zł, z czego miasto wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 7.754.100 zł. Inwestycja obejmować ma odcinek od ul. Gabrieli Zapolskiej do ul. Łagodnej o łącznej długości ok. 1,3 km. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, planowane jest wyniesienie skrzyżowań z drogami poprzecznymi. Inwestycja ma również na celu uporządkowanie sposobu parkowania w pasie drogowym ulicy. Miasto chciałoby realizować to zadanie w latach 2023-2024.

JacK 

Na zdjęciu droga