Pary na wzór

Na zdjęciu dwoje ludzi Edward i Lucylia Chrobakowie, fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

7 i 8 lipca br. kolejne pary świętujące jubileusze małżeńskie odebrały życzenia, medale i dyplomy. Ze względu na pandemię nie odbyła się zbiorowa uroczystość - jubilaci odbierali gratulacje indywidualnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej.

7 lipca medal z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego przyznany przez prezydenta RP otrzymali: Krystyna i Rudolf Batheltowie, Barbara i Zbigniew Bury, Jadwiga i Leszek Huczkowie, Jolanta i Kazimierz Kamińscy, Krystyna i Marian Kanachowie, Krystyna i Alfred Kapsowie, Elżbieta i Adam Knapikowie, Barbara i Edward Koralowie, Elżbieta i Emil Krzesakowie, Teresa i Jerzy Matuszczakowie, Teresa i Józef Micałowie, Irena i Oskar Michnikowie, Janina i Edward Olmowie, Janina i Jan    Stepaniakowie, Czesława i Rudolf Szlosarczykowie, Halina i Jerzy Szmydowie, Anna i Stanisław Włodarczykowie, Krystyna i Zbigniew Zolichowie.

8 lipca jubileusz małżeństwa obchodzili: Lucylia i Edward Chrobakowie, Renata i Zdzisław Czerwieńcowie, Jolanta i Andrzej Góralczykowie, Anna i Jacek Hofmanowie, Stanisława i Józef Neterowie, Zofia i Franciszek Piontkowie, Elżbieta i Józef Stankowie, Krystyna i Kazimierz Stasiccy, Jolanta i Janusz Wacykowie, Barbara i Henryk Wójcikowie. W tym też dniu gratulacje za 60 lat wspólnego życia odebrali Aleksandra i Tadeusz Dudowie, Eryka i Józef Harnasowie, Krystyna i Henryk Jurzakowie, Barbara i Edward Wieczorkowie. Irena i Jerzy Krautowie obchodzili 65-lecie, a Alicja i Tadeusz Tyczkowscy 70-lecie małżeństwa. Rekordziści tego dnia to Zofia i Stanisław Bogaczowie, którzy przeżyli ze sobą 73 lata.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, których 50. rocznica ślubu przypada do końca listopada 2021 r., mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego. Jubileusz można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 47 01 213, 33 47 01 211. Zgłoszenie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

JacK

Na zjęciu Krystyna i Henryk Jurzakowie
Henryk i  Krystyna Jurzakowie