Pamięci poległych

na zdjęciu osoby składające wiązanki

Kwiaty i znicze położono na grobach żołnierzy poległych za ojczyznę, pochowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych delegacje władz rządowych i samorządowych odwiedzają groby osób zasłużonych dla kraju. Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogile żołnierzy poległych w obu wojnach światowych, pochowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego. Towarzyszyli im przedstawiciele służb mundurowych.

JacK

składający wiązanki

 

na zdjęciu osoby niosący wiązanki