Odnowione zostaną kolejne budynki

Na zdjęciu pawilonie sportowym wraz z kortami znajdującym się przy ul. Partyzantów fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wypięknieją kolejne kamienice w centrum miasta, w zabytkowych obiektach stworzone zostaną centra integracji społecznej. To zakłada Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020, który Rada Miejska przyjęła na sesji 28 kwietnia.

W ramach programu realizowane będą trzy przedsięwzięcia: przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I, przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w wyremontowanym i rozbudowanym pawilonie sportowym wraz z kortami znajdującym się przy ul. Partyzantów oraz przez placówkę medyczną Menos Dariusz Danowski Akademia Wiedzy Istotnej budynku przy ul. 11 Listopada 56 / Głęboka 5.
RM uchwaliła zmiany w programie dotyczące wpisania do niego zgłoszonych przez projektodawców - zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne – projektów, co umożliwi spełnienie wymogów ubiegania się o środki zewnętrzne - pożyczkę rewitalizacyjną w ramach działania 10.4 RPO WSL na lata 2014-2020. Ponadto dokonano zmiany operatora programu z uwagi na reorganizację pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – obecnie jego funkcję pełni Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, a wcześniej było nim Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

JacK