Oceń jakość życia w Bielsku-Białej

Na zdjęciu widok na miasto z lotu ptaka fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w ankiecie internetowej Barometr Bielska-Białej za rok 2022. Pytania ankiety dotyczą jakości życia w naszym mieście i poziomu świadczonych przez miasto usług.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bielska-Białej,
zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej „Barometr Bielska-Białej za rok 2022” oraz wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich w minionym 2022 roku. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r.”
– piszą organizatorzy ankiety.

Ankieta jest anonimowa, żeby ją wypełnić, wystarczy ok. 10 minut. Wszystkie podane w ankiecie odpowiedzi zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych.

Do 5 marca br. ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w zakładce: Mieszkaniec ― Barometr Bielska-Białej
Link do ankiety: https://bielsko-biala.pl/barometr-bielska-bialej