O rewitalizacji miasta

Na zdjęciu uczestnicy spotkania studyjnego Uczestnicy spotkania studyjnego, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Urząd Miejski w Bielsku-Białej - na prośbę Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 27 września gościł przedstawicieli urzędów gmin z Małopolski zaangażowanych w planowanie i prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Prezentowaliśmy gościom efekty prac rewitalizacyjnych w naszym mieście.

Opiekę merytoryczną nad wizytą studyjną sprawował Instytut Miast i Regionów – reprezentowany przez Edytę Tomczyk, która również uczestniczyła w wizycie. Instytut Miast i Regionów wytypował Bielsko-Białą ze względu na bogate doświadczenia i niewątpliwie dobre efekty prowadzonych od wielu lat działań rewitalizacyjnych, zarówno w sferze planowania, jak i bezpośredniej realizacji programów rewitalizacji. Wizyta przebiegała szlakiem projektów zrealizowanych w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 (PROM). 

Uczestnicy zostali zaproszeni również do Willi Sixta, której rewitalizacja była jednym z projektów ujętych w tym programie. Przedstawiciel Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego bielskiego UM zaprezentował efekty rewitalizacji, w tym przykłady zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz aktywności mieszkańców na rewitalizowanym terenie, które zrealizowane zostały zarówno przez sektor publiczny, jaki prywatnych inwestorów. Omówiono również aktualny stan prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Goście pytali m.in. o sposób włączenia różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji, zarówno na etapie programowania działań, jak i ich realizacji, a także o dalsze działania, jakie miasto podejmuje w związku z przystąpieniem do opracowania gminnego programu rewitalizacji. 
Kolejnym obiektem, zrewitalizowanym w ramach projektu ujętego w PROM 2014-2021, do którego zaproszono gości, był budynek Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych zlokalizowany przy ul. Wzgórze 14. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość przyjrzenia się działaniom prowadzonym w tym obiekcie, m.in. giełdzie wolontariatu czy spotkaniu dla osób słabo słyszących i niedosłyszących.  

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i wielu interesujących dyskusji na temat dobrych praktyk w zakresie działań rewitalizacyjnych. 

r