O płazach, gadach i drzewach

Na zdjęciu wiata edukacyjna fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wiata edukacyjna powstała na terenie bielskich Błoni. Umieszczone w niej tablice informują o płazach i gadach Beskidu Śląskiego, jak również o gatunkach drzew porastających ten obszar. Wszystko jest kolorowe i przystępne - zarówno dla młodszych, jak i starszych miłośników przyrody.

Wybudowanie edukacyjnej wiaty na Błoniach to część większej pracy pt. Ochrona walorów przyrodniczych poprzez kształtowanie zielonej infrastruktury w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Cygański Las” w Bielsku-Białej. W ramach tego przedsięwzięcia powstał też prawie 10-minutowy film edukacyjny Zielone otoczenie miasta Bielska-Białej – dla przyrody i mieszkańców, który można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=blrNUCTfVNY

Oba przedsięwzięcia były nagrodą w konkursie, którego miasto Bielsko-Biała zostało laureatem. To projekt LIFE dotyczący kształtowania zielonej infrastruktury w Karpatach, realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Film, o którym mowa prezentuje elementy zielonej oraz błękitnej infrastruktury, wraz z jej dzikimi mieszkańcami, na obszarze miasta Bielska-Białej, a także porusza temat roli cennych przyrodniczo terenów dla człowieka i natury oraz konieczności i sposobów ich zrównoważonego kształtowania i wykorzystywania. Z myślą o osobach niesłyszących autorzy filmu przygotowali napisy - można je włączyć w ustawieniach, klikając w ikonę w dolnym prawym rogu ekranu filmowego. Autorem obu inicjatyw jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Tereny Bielska-Białej obfitują w wiele cennych form ochrony przyrody: parki krajobrazowe, Natura 2000, rezerwaty przyrody, czy też zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. A film i wiata mają właśnie przybliżyć tę tematykę. Obie inicjatywy zostały zrealizowane dzięki środkom wygranym w konkursie organizowanym przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum Informacji o Środowisku, w którym miasto Bielsko-Biała wzięło udział w 2019 r. zgłaszając właśnie pracę pt. Ochrona walorów przyrodniczych poprzez kształtowanie zielonej infrastruktury w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Cygański Las” w Bielsku-Białej.

Fragment Beskidu Śląskiego, o którym tu mowa, w obrębie miasta Bielska-Białej obejmuje las komunalny gminy Bielsko-Biała oraz las Nadleśnictwa Bielsko, które zajmują powierzchnię około 2.350 ha. Wewnątrz kompleksu leśnego występują liczne potoki, łąki śródleśne. Zidentyfikowano tu około 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków rzadkich, chronionych. Występują tu liczne płazy i ptaki; zaobserwowano również wilki.

To obszar cenny ze względów przyrodniczych, krajobrazowych, gospodarczych - las produkcyjny, turystycznych i rekreacyjnych, jak również kulturowo-historycznych. Podlega on niestety silnej antropopresji (to ogół działań człowieka - zarówno planowych i przypadkowych - mających wpływ na środowisko przyrodnicze –przyp. red.). Pomimo objęcia go ochroną ustawową - ostoja Natura 2000, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, rezerwaty przyrody Stok Szyndzielni i Jaworzyna, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Cygański Las i Dolina Wapienicy, pomniki przyrody - trudno jest zapewnić jego praktyczną ochronę - tak, aby zrównoważyć i zbilansować wszystkie funkcje i odmienne nieraz potrzeby jego użytkowników, którymi są mieszkańcy, turyści, rowerzyści, leśnicy, myśliwi, amatorzy paintballu itp.

Warto dodać, że obok wiaty edukacyjnej na Błoniach pojawiło się też specjalne schronienie dla motyli i innych owadów zapylających. To już efekt pracy dzieci z półkolonii pod nazwą Od mrówki do kryjówki.

ek