Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon

Tabliczka z napisem punkt nieodpłatnej pomocy prawnej fot.

Od 23 marca do odwołania zostanie przywrócona praca punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która będzie się odbywać za pomocą środków porozumiewania na odległość – w tym przypadku rozmów telefonicznych. Osoba uprawniona do otrzymania takiej pomocy musi wcześniej wysłać do Urzędu Miejskiego wypełniony wniosek.

Bez zmian pozostaje telefoniczne umawianie terminów porad. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 33/497-15-72

Ważne!
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa za pośrednictwem e-mail kompletnie wypełniony wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w tym przypadku za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Wniosek zawiera oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Wniosek – zgłoszenie porady na odległość jest do pobrania poniżej tego komunikatu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce Mieszkaniec Nieodpłatna pomoc prawna. Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej drogą elektroniczną na adres a.bialobrzeska@um.bielsko.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon, dzwoniąc pod numer 33/497-15-72 - uprawnionemu pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Po przyjęciu wniosku mailowo bądź w formie ustnej przez telefon pracownik Wydziału Polityki Społecznej umawia osobę uprawnioną na nieodpłatną poradę prawną, przekazując dane kontaktowe – numer telefonu - adwokatowi lub radcy prawnemu pełniącemu dyżur telefoniczny.