Nieodpłatna pomoc prawna

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Często wydaje się nam, że znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. Zamiast popadać w depresję, warto rozejrzeć się i poszukać pomocy. Jednym z wyjść jest skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, które organizuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Miasto Bielsko-Biała oferuje pomoc bezpłatnie dyżurujących prawników, doradców obywatelskich oraz mediatorów, którzy w profesjonalny sposób wskażą sposoby rozwiązania problemu prawnego na etapie przedsądowym.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się stacjonarnie, w punktach na terenie Bielska-Białej. Osoba korzystająca z takiej pomocy składa wówczas pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoby mające trudności w poruszaniu się lub komunikowaniu się, mogą skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie teleporady lub wizyty domowej. Istnieje również możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Taką potrzebę należy zgłosić nie później niż 3 dni przed planowaną wizytą. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali pracowników (pomoc de minimis). Przed skorzystaniem z tej formy pomocy, osoba zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis. 

Jak się umówić na poradę?
• pod numerem telefonu 33/4971572 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Bielsku-Białej), 
• poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy,
• osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (plac Ratuszowy 6, piętro II, pokój nr 229).

oprac. JacK