Nie wypalaj traw!

Plakat - stop pożarom traw plakat

Jak co roku, gdy nastaje wiosna, pojawiają się apele o niewypalanie traw. W ubiegłym roku w wyniku pożarów w lasach zginęło 7 osób, a 31 odniosło obrażenia.
Bielska Państwowa Straż Pożarna od początku roku odnotowała już 23 pożary suchych traw, w porównaniu z poprzednim rokiem jest ich dotąd o połowę mniej.
W całym zeszłym roku do pożarów suchych traw strażacy wyjeżdżali aż 220 razy, w 140 przypadkach przyczyną pożaru była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosami czy zapałkami.
- 13 marca br. rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej Stop pożarom traw. Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy je bezpowrotnie. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala roślinność, która stanowi źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół – informuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st.kpt. Patrycja Pokrzywa. - Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności dają szansę ochrony przyrodniczego skarbca natury. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas - dodaje rzecznik PSP.
W kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna oraz Lasy Państwowe.
W ogólnej liczbie 153.520 odnotowanych pożarów w 2019 r. w Polsce było aż 55.912 pożarów traw i nieużytków rolnych (36,4 proc. wszystkich pożarów). Te pożary objęły powierzchnię 24.151 ha, w ich wyniku zginęło 10 osób, 140 osób odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na 40.974 800 zł.
Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut. Do gaszenia pożarów traw i nieużytków zużyli 183.413.171 litrów wody, co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich. W 2019 r. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8.896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

Opr. JacK