Najlepsze przedsięwzięcie

na zdjęciu wiceprezedent i dyrektor szpitala

Budowa nowego pawilonu Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej znów nagrodzona. Tym razem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nadało samorządowi Bielska-Białej tytuł Lidera Małopolski – Najlepsze przedsięwzięcie roku 2021 w Małopolsce właśnie za budowę nowego pawilonu BCO-SM. Wręczenie nagrody odbyło się 24 października w Krakowie.

Na zaproszenie przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka oraz rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzego Lisa do auli AGH przybyli przedstawiciele ponad 30 wyróżnionych instytucji, firm i przedsięwzięć. Bielsko-Białą reprezentowali zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak i dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz.

Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski honoruje przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, firmy działające na terenie Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

SGiPM jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 roku i zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego - obszar historycznej Małopolski.

We wrześniu tego roku rozbudowa szpitala onkologicznego w Bielsku-Białej została nagrodzona w konkursie Modernizacja Roku 2021.

Nowo wybudowany pawilon to miejsce kompleksowej diagnostyki i leczenia głównie pacjentów onkologicznych. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 4.600 m2 i obejmuje - oddziały łóżkowe z salami dwu- i trzyosobowymi oraz izolatkami, blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi i salą wybudzeń, zakład medycyny nuklearnej, sterylizatornię, pracownię rezonansu magnetycznego, zakład diagnostyki obrazowej z pracownią RTG, dwiema pracowniami tomografii komputerowej, pracownią mammografii, pracownią biopsji stereotaktycznej oraz pracowniami USG. Znajdują się tam również izba przyjęć wraz z pomieszczeniem rejestracji oraz pomieszczenia towarzyszące. Pawilon jest wolny od barier dla osób niepełnosprawnych i skomunikowany z innymi obiektami szpitala.

Koszt budowy wraz z wyposażeniem pawilonu to około 130 mln zł, z czego blisko 80 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

oprac. ek