Nadal bez porodów rodzinnych

Na zdjęciu noworodek z rodzicami fot. Pixabay

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawiesza decyzję dotycząca wznowienia 1 lutego br. porodów rodzinnych.

Otrzymaliśmy oświadczenie od rzecznika prasowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Anny Szafrańskiej.

W związku z licznymi pytaniami rodzących kobiet oraz ich rodzin, dotyczących tej kwestii, chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Po fali krytyki, która 26 stycznia 2021 roku przetoczyła się przez media, informujemy, że wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Pacjenta z zapytaniem, czy możemy zastosować przyjętą przez nas procedurę. 

15 lipca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące porodów rodzinnych. W dokumencie zastrzeżono, że „ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie powinien podjąć kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologiczno, mając na uwadze lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących”. Podkreślono również, że „szczegółowe wymagania wobec rodzących i towarzyszących im osób, powinny być ustalane w oparciu o możliwości danej placówki”. 

Konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii wśród wymagań zalecanych w czasie epidemii Covid 19 wymienili niezbędne, minimalne warunki, które muszą spełnić osoby mogące towarzyszyć podczas porodu rodzinnego:  wypełnienie ankiety epidemiologicznej przez osobę towarzyszącą, noszenie przez nią maski i rękawiczek, a także opuszczenie oddziału w ciągu dwóch godzin po rozwiązaniu. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą powinna także przebywać w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej, wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. 

Trakt Porodowy Szpitala Wojewódzkiego posiada tylko jeden, oddzielny węzeł sanitarny, co w czasie epidemii Covid 19 nie pozwala na zorganizowanie porodów rodzinnych dla wszystkich chętnych, którzy chcą wspierać kobiety w tych ważnych chwilach.  

Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodkowy Szpitala Wojewódzkiego wymagają przebudowy. Szpital planuje przeprowadzić taką inwestycję w najbliższych latach, jeżeli uda się pozyskać na ten cel dodatkowe środki.