Na pomoc po powodzi

logo akcji

Fundacja Serca dla Maluszka ogłasza akcję interwencyjną Parasol na rzecz wsparcia placówek oświatowych i pomocowych po powodzi w Bielsku-Białej. Na ten cel fundacja przeznaczy 60 tysięcy złotych.

Cel akcji

Fundacja Serca dla Maluszka z Bielska-Białej, zdając sobie sprawę z pilnej potrzeby wsparcia, postanowiła zainicjować akcję Parasol, która ma na celu szybką pomoc w odbudowie i powrocie do normalnego funkcjonowania placówek oświatowych - szkół, przedszkoli, żłobków oraz pomocowych - domów dziecka, ośrodków opiekuńczych, stowarzyszeń, które ucierpiały na skutek powodzi. Fundacja przeznaczy pomoc finansową na naprawę szkód i przywrócenie normalnego funkcjonowania tych placówek.

- Zawsze stawiamy dobro dzieci i lokalnych społeczności na pierwszym miejscu. W obliczu tak dużej katastrofy, jaką była powódź w Bielsku-Białej, musimy działać szybko i skutecznie, aby zapewnić najmłodszym oraz potrzebującym jak najlepsze warunki do życia i nauki – mówi prezeska fundacji Ewelina Kliś.

Kto może otrzymać pomoc?

Pomoc mogą otrzymać placówki oświatowe i pomocowe znajdujące się na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego, które ucierpiały w wyniku powodzi. Mogą się o nią ubiegać zarówno placówki publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe o charakterze pomocowym.

Jak aplikować?

Placówki zainteresowane uzyskaniem pomocy finansowej proszone są o złożenie wniosku zgodnie ze wzorem (załącznik 1 do regulaminu), zawierającego: nazwę i adres placówki, krótki opis działalności, szczegółowy opis szkód powstałych w wyniku powodzi wraz z dokumentacją fotograficzną, kosztorys niezbędnych prac naprawczych lub zakupów, informację o dotychczasowych działaniach podjętych w celu naprawy szkód, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2024 roku na adres: Fundacja Serca dla Maluszka, ul. Kowalska 89/1, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie na adres: biuro@sercadlamaluszka.pl.

Więcej informacji na temat akcji Parasol oraz możliwości wsparcia można znaleźć na stronie internetowej fundacji Serca dla Maluszka.

Fundacja Serca dla Maluszka to pozarządowa organizacja dobroczynna z siedzibą w Bielsku-Białej, zaangażowana w opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnością oraz rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Od 2011 roku nieprzerwanie prowadzi działania na rzecz potrzebujących, a od 2022 roku również gabinet terapeutyczny Leśna Ścieżka.

oprac. ek