Moje miasto, a w nim...

plakat konkursu

Dom Kultury w Hałcnowie po raz 19. organizuje Festiwal Kultury Przedszkolnej. Każde przedszkole przygotowuje program artystyczny w jednym w bloku, który musi zawierać - jeden taniec, jedną piosenkę, jeden wiersz, niezależnie od liczby grup w przedszkolu i nie może przekroczyć 15 min, oraz jedną zbiorową pracę plastyczną.

W związku z sytuacja pandemiczną 19. Festiwal Kultury Przedszkolnej odbędzie się w formule on-line. Głównym tematem prezentacji konkursowych ma być miasto Bielsko-Biała. Powinny objąć takie działania artystyczne:, jak plastyka (technika dowolna), ilustracja ruchowa piosenki/ piosenka, taniec do dowolnie wybranego utworu, inscenizacja wiersza/recytacja wiersza. Wszystkie rozwijać mają temat Moje miasto, a w nim...

Przygotowane prezentacje należy przesłać do 11maja 2021 r. na adres: halcnow@mdk.bielsko.pl za pośrednictwem https://wetransfer.com/.
Regulamin festiwalu i szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na naszej stronie internetowej: https://mdk.bielsko.pl/dkhalcnow/wydarzenie/moje-miasto-a-w-nim-xix-festiwal-kultury-przedszkolnej
Finał 19. Festiwalu Kultury Przedszkolnej zaplanowano 1 czerwca 2021 o godz. 17.00 na Facebooku Domu Kultury w Hałcnowie https://www.facebook.com/DomKulturyHalcnow oraz na kanale YouTube DK https://www.youtube.com/channel/UCG2X4LCr1gL-LoFYQGNI4uQ/featured.
Wydarzenie jest finansowane ze środków miasta Bielsko-Biała.

oprac. wag

 

na zdjęciu plakat konkursu