Moje drzwi są dla wszystkich otwarte

Na zdjęciu Dorota Piegzik-Izydorczyk Przewodnicząca RM w BB Dorota Piegzik-Izydorczyk, fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik zrezygnował z przewodniczenia RM. Radzie będzie przewodniczyć teraz dotychczasowa wiceprzewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk. Jest to pierwsza kobieta w historii bielskiego samorządu pełniąca tę funkcje.
Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 24 marca miał zostać złożony wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego RM dotychczasowego przewodniczącego Janusza Okrzesika. Jednak do wprowadzenia i procedowania tej uchwały nie doszło, gdyż przewodniczący sam podał się do dymisji. Po jej przyjęciu rada podjęła procedurę wyboru nowego szefa RM.
Radny Krzysztof Jazowy z Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej zgłosił Dorotę Piegzik-Izydorczyk, a w imieniu klubu PiS radny Edward Kołek zaproponował Konrada Łosia. Niezależni.BB nie wystawili swojego kandydata. Do komisji skrutacyjnej i przeprowadzenia wyborów wybrani zostali radni: Urszula Szabla, Janusz Buzek i Tomasz Wawak.
W tajnym głosowaniu na Dorotę Piegzik-Izydorczyk oddano 13 głosów za i 11 przeciw, Konrad Łoś uzyskał 11 głosów za i 13 przeciw. Nowa przewodnicząca RM zaprosiła wszystkie kluby radnych do współpracy i zapowiedziała, że jej drzwi są dla wszystkich otwarte.


JacK