Mamy Skwer Marzeń

Na zdjęciu stojący ludzie Piknik na Skwerze Marzeń, fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Na sesji 22 grudnia 2022 r. Rada Miejska Bielska-Białej formalnie nadała skwerowi na osiedlu Wojska Polskiego przy ul. Stawowej nazwę Skwer Marzeń. Skwer jest popularnym miejscem wypoczynku, zabaw i plenerowych imprez.


Wniosek w sprawie nadania skwerowi nazwy Skwer Marzeń złożyła Rada Osiedla Wojska Polskiego. Wnioskodawcy pisali, że jest to miejsce wypoczynku mieszkańców osiedla, organizacji różnorodnych imprez plenerowych, zrealizowane z funduszy Budżetu Obywatelskiego. Wskazali również, że na ścianie budynku przylegającego do skweru pojawi się mural tematycznie nawiązujący do proponowanej nazwy. 
Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych zgodził się z tymi argumentami. Radni spełnili więc marzenia wnioskodawców i nadali terenowi na osiedlu Wojska Polskiego (gminna działka o numerze 384/17 w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice) nazwę Skwer Marzeń.


Teren skweru na osiedlu Wojska Polskiego uporządkowano w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku, wymieniono wówczas nawierzchnię alejek, ustawiono nowe ławki i nasadzono byliny, trawy, rośliny cebulkowe oraz krzewy. W 2022 roku miejsce wzbogaciło się o drewnianą pergolę obsadzoną różanymi krzewami, a wzdłuż ścieżki wiodącej od skweru w stronę ulicy Spółdzielców posadzono ozdobne wiśnie, jabłonie i derenie.


JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie