Konsultacje strategii dla młodych w województwie śląskim

Baner akcji konsultacyjnej

Chcesz zgłosić pomysł do Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia? 23 września odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych tego wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zgłoś się!

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy i przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie i kultura, polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa, zdrowie i sport oraz ekologia i klimat.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji Piotr Mazurek - pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje dla woj. śląskiego rozpoczną się 23 września br. od godz. 17.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem. https.//strategiadlamlodych8.webankieta.pl/

Zapisy trwają do 22 września (środa) do godziny 12.00. Z powodu pandemii konsultacje będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.
Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https.//www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia.

Organizatorzy: pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.
Informacje o pracach nad strategią można śledzić na profilach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem:
FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/
TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu
IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/