Konsultacje społeczne

Na zdjęciu budynek Ratusza fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Do 16 lutego br. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej, organizacje pozarządowe i inne wymienione w zarządzeniu prezydenta miasta zawartym w załączniku. Uwagi i opinie w sprawie projektu uchwały można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dz_gosp@um.bielsko.pl lub składać skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.
Konsultacje rozpoczęły się 2 lutego i potrwają do 16 lutego br.

ek