Konsultacje Pod Olszyną

Na zdjęciu bielski ratusz, widok z drona fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Od 6 do 19 lutego potrwają e-konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania jednej z dróg wewnętrznych w Bielsku-Białej nazwy Pod Olszyną. W konsultacjach mogą brać udział organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Nazwę Pod Olszyną ma otrzymać droga wewnętrzna w Bielsku-Białej, położona na działkach o numerach: 2641/2, 2628/5, 2630/3, 2628/9 i 3212/6, w obrębie ewidencyjnym Jaworze, będących własnością osób prywatnych. Prezydent miasta ogłosił konsultacje w celu zebrania od organizacji PP ich opinii i sugestii w sprawie nazwania ww. drogi.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 31 sierpnia 2010 r. nr LIX/1371/2010 organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego są uprawnione do konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje rozpoczynają się od 6 lutego i trwają do 19 lutego 2023 r. W tym czasie ogłoszenie wraz z projektem uchwały będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały organizacje pożytku publicznego mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacjenazwyulic@um.bielsko-biala.pl. 

W załącznikach znajdują się projekt uchwały oraz komunikat prezydenta miasta o ogłoszeniu konsultacji.

r