Komisja sejmowa w Bielsku-Białej

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

20 i 21 marca wyjazdowe posiedzenie w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej odbywała sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. 

Głównym zamiarem komisji było zapoznanie się z postępami prac przy powstawaniu Interaktywnego Centrum Bajek i Animacji przy SFR. Następnie członkowie komisji zwiedzili nasze miasto. Przeszli historycznym szlakiem od Rynku przez Muzeum Historyczne, Teatr Polski, plac Chrobrego, a potem ulicą 11 Listopada udali się do siedziby władz samorządowych. Po drodze zapoznali się z bielskim szlakiem bajkowym. Bardzo interesowali się pracami remontowymi na placu Wojska Polskiego. Przewodnikami po mieście byli poseł z naszego regionu - członek tej komisji Przemysław Drabek oraz historyk Jacek Kachel. 


W Ratuszu goście zapoznali się z historią tego obiektu. 
Na spotkaniu z władzami miasta zastępca prezydenta Adam Ruśniak przedstawił członkom komisji ofertę kulturalną miasta i początek starań Bielska-Białej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. 
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin dopytywał o wiele kwestii związanych z prowadzeniem miejskich instytucji kultury. Wysoko ocenił wydawany w Bielsku-Białej informator kulturalny Pełna Kultura i poprosił o regularne przesyłanie go dla niego do Warszawy. 


JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie