Kolejny samochód dla niepełnosprawnych

na zdjęciu samochód fot. Szymon Gąsowski/Wydział Prasowy UMBB

Spółdzielnia Socjalna Synergia kontynuuje realizację zleconego przez miasto projektu pod nazwą Świadczenie usługi transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Bielsku-Białej. W ramach uzyskanych środków Bielsko-Biała zakupiło nowy dziewięcioosobowy samochód Renault Trafic, przystosowany do przewozu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, którym od 1 czerwca br. będzie realizowana ta usługa.

Dotychczas Synergia woziła mieszkańców jednym samochodem, teraz do dyspozycji będą dwa, co zwiększy zarówno komfort podróży, jak i liczbę przewożonych pasażerów. Spółdzielnia wyposażona została także w schodołaz gąsiennicowy oraz dwa wózki inwalidzkie. Dzięki temu z transportu mogą korzystać osoby, które ze względu na problemy w poruszaniu się często nie opuszczały swoich domów usytuowanych na wyższych kondygnacjach w budynkach bez wind.

Przypominamy, że z transportu mogą korzystać mieszkańcy Bielska Białej, którzy mają problemy w poruszaniu i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w tym, w zakresie upośledzenia narządów ruchu, wzroku, chorób neurologicznych czy innych, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy środków ortopedycznych czy korzystające ze wsparcia osób trzecich, mieszkańcy powyżej 60. roku życia, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale z racji wieku i chorób mają widoczne problemy w poruszaniu się, inne osoby z widocznymi deficytami w zakresie samodzielnej mobilności lub ze względu na czasową chorobę maja trudności w poruszaniu się.

Usługa transportu może być realizowana w celu aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej lub edukacyjnej. Można ją zamawiać pod numerem telefonu 571 851 770 lub za pośrednictwem na poczty elektronicznej: d2d@miasto.bielsko.pl. d2d@miasto.bielsko.pl.

Zakup samochodu oraz realizacja usługi transportowej przez miasto Bielsko-Białą są możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu grantowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

r

 

Na zdęciu loga projektowe

 

na zdjęciu samochód

 

na zdjęciu samochód
zdjęcia: Szymon Gąsowski/Wydział Prasowy UMBB