Jakie będą autobusy przyszłości?

Na zdjęciu grafika przedstawiający autobus przyszłości grafika Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Bielsku-Białej podpisał umowę na opracowanie koncepcji wprowadzenia do eksploatacji autobusów o napędzie wodorowym. Określi ono uwarunkowania techniczne dla infrastruktury dystrybucji i tankowania autobusów elektrycznych w Bielsku-Białej.

W ramach umowy zostanie również opracowana analiza finansowa dostaw wodoru oraz autobusów zasilanych ogniwem wodorowym. 
– Od roku przygotowujemy się do realizacji wymagań ustawy o elektromobilności, która wymaga od nas, by w roku 2028 trzydzieści procent naszej floty stanowiły autobusy zeroemisyjne. Opracowaliśmy już koncepcję zasilania bateryjnego, przetestowaliśmy pojazdy tej technologii, teraz chcemy poważnie przyjrzeć się wodorowi. Nie ukrywamy, że upatrujemy dużych szans w tym źródle zasilania, dlatego chcemy przeanalizować ten wariant, zwłaszcza, że wydaje się być bardziej obiecujący niż technologia bateryjna. W sferze naszych zainteresowań leży nie tylko model oparty na zewnętrznych dostawach wodoru, ale również budowie instalacji produkcji wodoru na terenie naszej zajezdni. Na ten moment wydaje się, że przy zewnętrznym wsparciu finansowym, jest to rozwiązanie będące w zasięgu naszych możliwości – mówi prezes zarządu MZK Hubert Maślanka.

Umowa zakłada, że w ciągu 5 miesięcy od podpisania Spółka otrzyma kompleksowe opracowanie, które pomoże podjąć decyzję o kierunku rozwoju. Zarząd chciałby jesienią stworzyć plan rzeczowo-finansowy przyszłej inwestycji, tak żeby w 2022 roku móc aplikować o środki zewnętrzne.

r