Jak się żyje w mieście

Na zdjęciu widok centrum miasta z drona fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w ankiecie internetowej Barometr Bielska-Białej za rok 2023. Pytania ankiety dotyczą jakości życia w naszym mieście i poziomu świadczonych przez miasto usług.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Bielska-Białej,
zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej Barometr Bielska-Białej za rok 2023 oraz wyrażenia swojej opinii o jakości życia w naszym mieście i poziomie świadczonych usług miejskich w minionym 2023 roku. Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r..

 

Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 10 minut. Wszystkie podane przez Państwa informacje zostaną zagregowane do zbiorczych danych statystycznych. Ankieta będzie dostępna do 15 lutego br.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w zakładce: MIESZKANIEC ― BAROMETR BIELSKA-BIAŁEJ. 

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnnmq5YRfRzbfY6REnu6kH7LPeb8AybX3wiNePIKiVR4iPNg/viewform