Irena Kaczur obchodziła 100 lat

Na zdjęciu plakat fot. archiwum rodzinne

Niedawno do grona stulatków żyjących w Bielsku-Białej dołączyła lekarz medycyny Irena Kaczur. 


Irena Kaczur z domu Przyłuska urodziła się 2 lutego 1924 r. w samym sercu Bieszczad, w Lesku. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej rodzina z uwagi na pracę ojca przeniosła się do Złoczowa (dzisiaj to Ukraina). W związku z tym lata okupacji sowieckiej i niemieckiej podczas wojny Irena Kaczur spędziła na tym terenie.


8 maja 1945 r. cała rodzina przyjechała do naszego miasta jako repatrianci. Pani Irena spędziła całe dorosłe życie w Bielsku, a potem Bielsku-Białej. Tutaj ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i zdała maturę jako pierwszy powojenny rocznik, a potem podjęła studia medyczne na Akademii Medycznej w Krakowie.


Od ukończenia studiów przez kilkadziesiąt lat służyła jako lekarz endokrynolog mieszkańcom miasta i okolic.
Lek. med. Irena Kaczur doczekała się 2 córek, 5 wnuków i 5 prawnuków.


JacK