Inwestycje na wysokim poziomie 

Na zdjęciu wręczenie nagród w rankingu W rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota nasze miasto w kategorii wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2019-2021 zajęło 6. miejsce

Bielsko-Biała uplasowało się w ścisłej czołówce samorządów w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych. W ostatnich trzech latach miasto przeznaczyło na inwestycje blisko 1 mld zł, a główne zrealizowane w tym czasie inwestycje to przebudowa ulicy Cieszyńskiej, modernizacja ulic Żywieckiej i Krakowskiej oraz budowa nowego obiektu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

W rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota nasze miasto w kategorii wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2019-2021 zajęło 6. miejsce wśród miast na prawach powiatu. 12 października na uroczystej gali, która odbyła się podczas obrad 20. Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, wyróżnienie za osiągnięcia inwestycyjne dla Bielska-Białej odebrał - w imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego - wiceprzewodniczący bielskiej Rady Miejskiej Karol Markowski. 

- Mimo niełatwej sytuacji budżetowej naszego samorządu, spowodowanej wieloma różnymi czynnikami, staramy się nie rezygnować z inwestowania w infrastrukturę miejską. Warto jednak podkreślić, że czas dużych inwestycji mamy za sobą. Teraz nasze działania koncentrują się na mniejszych, ale równie ważnych przedsięwzięciach. Takich, które sprawiają, że miasto staje się dla mieszkańców coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia i pracy, a gościom daje szansę na atrakcyjne i ciekawe spędzanie wolnego czasu – powiedział, komentując wyniki inwestycyjnego rankingu Wspólnoty, prezydent Jarosław Klimaszewski.

Lata 2019–2021 i obecny rok zapisują się w historii Bielska-Białej i całego kraju jako trudny, wymagający okres zarówno dla zarządzających miastami, jak i samych mieszkańców. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, zmiany w przepisach podatkowych – wszystko to powoduje konieczność zwiększenia ostrożności przy rozporządzaniu budżetem oraz wprowadzania oszczędności. Zakładając jednak, że to dynamika inwestycji jest swoistym papierkiem lakmusowym kondycji samorządów, należy uznać, że stolica Podbeskidzia ma się dobrze.

Warto podkreślić, że w bardzo ciężkim czasie pandemii władze Bielska-Białej wprowadziły własne rozwiązania w zakresie radzenia sobie z kryzysową sytuacją – w programie Restart BB 2020. Jego podstawowym założeniem było utrzymanie miejskich inwestycji jako koła zamachowego lokalnej gospodarki. Wiadomo przecież, że przedsięwzięcia inwestycyjne dają możliwość zatrudniania miejscowych firm i tym samym zapewniają pracę wielu mieszkańcom. Bielsko-Biała zawsze stawiało i stawia na zrównoważony rozwój. Zasada ta obowiązuje również w polityce inwestycyjnej. Miasto prowadzi inwestycje we wszystkich obszarach, którymi zarządza – od drogownictwa, poprzez zdrowie, edukację, na sporcie i kulturze kończąc. 

W ostatnich latach udało się zakończyć dwa ogromne przedsięwzięcia drogowe – modernizację ulic Żywieckiej i Krakowskiej w ciągu drogi krajowej nr 52, która upłynniła ruch w kierunku Małopolski, oraz rozbudowę ulicy Cieszyńskiej, stanowiącej element drogi wojewódzkiej nr 942, co z kolei przełożyło się na poprawę komunikacji w południowej części miasta i usprawniło ruch w kierunku granicy polsko-czeskiej. Równolegle z dużymi przedsięwzięciami miasto prowadziło wiele mniejszych inwestycji drogowych, które zdecydowanie poprawiły połączenia między dzielnicami oraz usprawniły ruch wewnątrz wielu osiedli i kwartałów. 
Należy podkreślić, że wraz z poprawą standardów dróg dla pojazdów, zwiększono bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, zarówno poprzez odpowiednie projektowanie i realizację ścieżek dla tych pierwszych, jak i doświetlanie przejść czy chodników dla tych drugich.

Obok rozbudowy infrastruktury drogowej miasto przeprowadziło ogromną inwestycję w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim. Wybudowano pięciokondygnacyjny pawilon o powierzchni użytkowej 4.600 m2. To bardzo nowoczesny kompleks diagnostyki i leczenia nowotworów z licznymi oddziałami, dużym blokiem operacyjnym i zakładem medycyny nuklearnej. Inwestycje w edukacji zdominowały termomodernizacje obiektów oświatowych, budowa boisk przyszkolnych oraz modernizacja bazy przedszkolnej. Od podstaw powstaje m.in. nowe przedszkole w Hałcnowie.

Spójrzmy na wybrane inwestycje w kulturę i sport. Jednym z najważniejszych punktów na mapie kulturalnej miasta jest Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Dzięki gruntownemu remontowi i dobudowaniu antresoli obiekt ma teraz większą o 130 miejsc widownię i – przede wszystkim – przestrzeń na działalność dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych w postaci Domu Tańca.

Miasto nie zapomina o pasjonatach sportu, w tym o rowerzystach. Znane już w całej Polsce górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails w ostatnim okresie zyskały kolejną trasę. W tej chwili kompleks posiada 13 różnorodnych tras o łącznej długości 36 km. Na bielskich Błoniach zlokalizowane jest centrum informacyjne dla korzystających z tej atrakcji, a znana od lat 50. ubiegłego wieku Kolej Linowa Szyndzielnia transportuje praktycznie codziennie setki rowerzystów odwiedzających kompleks Enduro Trails. Inwestując w nową infrastrukturę, samorząd nie zapomina o historii miasta. Jednym z ważnych elementów programu inwestycyjnego Bielska-Białej jest odnowa zabytków, a zwłaszcza starych kamienic, dzięki którym stolica Podbeskidzia zyskała miano Małego Wiednia. Pozostaje mieć nadzieję, że – mimo wielu trudności – władze Bielska-Białej utrzymają w przyszłości poziom inwestycji, na który wprowadziły miasto w ostatnich latach.

Przygotowany przez Wspólnotę ranking dał odpowiedź na pytanie, jak pandemia wymusiła korekty wydatków inwestycyjnych. 
- Spojrzenie na wydatki inwestycyjne samorządów w 2021 roku prowadzi do wniosku, że sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego nie jest tak dobra, jak mogłoby to wynikać z wypowiedzi niektórych urzędników rządowych. Był to już trzeci kolejny rok spadku tych wydatków. Nie był on wielki, ale mając na uwadze równoczesny, przyspieszający wzrost cen robót budowlanych i materiałów, jego skutki w wymiarze rzeczowym mogą być spore. Spadek dotyczył tym razem wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Największy był w samorządach wojewódzkich (15 proc.) i w miastach na prawach powiatu (prawie 13 proc.), a minimalny w gminach (niespełna 2 proc.) - ocenili organizatorzy konkursu.

JacK 

 

Na zdjęciu Karol Markowski
Karol Markowski