Ikary czekają na artystów

Na zdjęciu Statuetki Ikara Ikary, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar 2022 i informuje, że termin składania wniosków upływa 30 listopada br.

Umotywowane wnioski należy kierować na adres: 
Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji (tel. 33/497 14 75 17 oraz na stronie internetowej urzędu www.um.bielsko-biala.pl w zakładce Mieszkaniec/Kultura/IKAR-Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki.

Regulamin, klauzula RODO i oświadczenia są dostępne na naszej stronie, podobnie jak lista dotychczasowych laureatów. 

r