Groźny czad

Na zdjęciu plakat akcji Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa Plakat akcji Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstawania pożarów, wtedy też rośnie liczba zatruć tlenkiem węgla. Dlatego strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

- W minionym sezonie grzewczym – od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. – strażacy Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej byli wzywani 67 razy do pomiarów tlenku węgla. W porównaniu z sezonem 2018/2019 liczba interwencji zmniejszyła się o 36 zdarzeń. Nie było również ofiar śmiertelnych. 23 osoby, w tym 7 dzieci, przewieziono do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla. W tym samym czasie odnotowano 104 pożary związane z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych - informuje rzecznik PSP Bielsko-Biała Patrycja Pokrzywa.

W sezonie grzewczym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla czyli czadem. 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla czyli czad nazywany jest także cichym zabójcą. Powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, zajmuje jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Główną przyczyną zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania systemu wentylacji do standardów szczelności okien i drzwi (nowe okna zwykle są znacznie szczelniejsze niż stare).

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych usuwa się:
• w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) - cztery razy w roku, 
• w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym - dwa razy w roku, 
• z palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, 
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.  poz.1333 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
Systematycznie czyścić przewody kominowe, sprawdzać ich szczelność i wykonywać przeglądy techniczne. Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych. Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji - nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację.
Nie można bagatelizować objawów takich jak bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca. Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast należy przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy, i zasięgnąć porady lekarskiej.

opr. JacK 
 

Na zdjęciu plakat akcji Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa