Gimnastyka prostuje plecy

Na zdjęciu badanie bezinwazyjnym urządzeniem diagnostycznym Diers Badanie bezinwazyjnym urządzeniem diagnostycznym Diers, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

2.658 uczestników korzystało z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, w przedszkolach miejskich oraz szkołach podstawowych.

Uczestnicy zajęć gimnastyki korekcyjnej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej - oprócz zajęć na sali, siłowni i basenie - korzystali z zabiegów masażu, hydromasażu i terapii manualnej. Działania korekcyjne monitorowano na bieżąco – odbywały się pomiary rotacji, ocena zdjęć RTG, testy funkcjonalne, bezinwazyjna diagnostyka kręgosłupa aparatem Diers. Kilkukrotnie zespół metodyczny ds. jakości i efektywności oddziaływań korekcyjnych spotkał się z nauczycielami prowadzącymi w celu konsultacji i weryfikacji zaleconego postępowania korekcyjnego. 

- W trakcie zajęć prowadzący realizowali tematykę wychowania zdrowotnego. Przekazywali wychowankom wiadomości na temat wad postawy ciała, wskazanych i przeciwwskazanych zachowań i aktywności fizycznych, sposobów odżywiania, postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Uczestnicy zajęć byli uświadamiani i motywowani do samokontroli i samodyscypliny w trakcie procesu korekcji swojej wady. Dzieci i młodzież została zapoznana z procedurami bezpieczeństwa na czas pandemii Covid-19 – informuje dyrektor BSOGKK Krzysztof Cieślawski. - Raz w tygodniu w ramach konsultacji oraz na koniec I i II semestru odbywały się indywidualne spotkania z rodzicami uczestników zajęć, na których przekazywano informacje dotyczące efektów korekcyjnych i dalszej prognozy – dodaje dyrektor ośrodka.

Nauczyciele ośrodka podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i szkoleniach rady pedagogicznej. 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej poza siedzibą BSOGKK odbywały się w 17 szkołach podstawowych w klasach I-VIII dwa razy w tygodniu po 45 minut, uczestniczyło w nich 471 osób. Gimnastyka korekcyjna dla 861 dzieci 6-letnich prowadzona była w 37 przedszkolach dwa razy w tygodniu po 30 min.

-Efektywność procesu korekcji została podsumowana przez lekarza ortopedę traumatologa, na podstawie badań klinicznych, analizy testów funkcjonalnych oraz zdjęć RTG i cyfrowych oraz poprzez badanie bezinwazyjnym urządzeniem diagnostycznym Diers. W trakcie całego roku szkolnego dzieci uczęszczające na zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych miały możliwość skorzystania z darmowych badań wad postawy ciała przy użyciu urządzenia Diers, zakupionego z budżetu obywatelskiego - podkreśla dyrektor Krzysztof Cieślawski.

W dniach 18-22 listopada 2019 roku przeprowadzone zostały zawody pływackie dla uczestników zajęć, wzięło w nich udział 350 uczestników.  

JacK