Galeria w VIII LO

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Miasto wzbogaciło się o nową galerię – to Galeria Sztuki Współczesnej, która zadomowiła się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej. Uroczyste otwarcie nowej galerii odbyło się 17 listopada, powstała tam ekspozycja 50 obrazów z kolekcji Fundacji Śląskie Obrazy. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska Białej 2021. 


Galeria powstała dzięki owocnej współpracy VIII Liceum Ogólnokształcącego, Fundacji Śląskie Obrazy oraz Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Stałą ekspozycję tworzy 50 obrazów z kolekcji Fundacji Śląskie Obrazy będących reprodukcjami dzieł wybitnych i uznanych twórców sztuki współczesnej z naszego regionu gromadzonych przez 30 lat przez fundatora. 
Inaugurację galerii prowadził dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącym Ewa Gawęda, głos zabierały naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białęj Ewa Szymanek-Płaska i kierownik Domu Kultury im. W. Kubisz Iwona Kłusak. 


Fundacja Śląskie Obrazy powstała w 2016 roku i działa w województwie śląskim, gdzie sukcesywnie realizuje swoją misję, organizując wystawy sztuki współczesnej i prowadząc działalność edukacyjno-kulturalną w oparciu o gromadzoną kolekcję obrazów. Jej podstawowym celem jest organizowanie stałych wystaw w szkołach ponadpodstawowych oraz warsztatów i spotkań z twórcami sztuki.

 - Biorąc pod uwagę to, że w szkołach średnich nie ma lekcji plastyki ani sztuki, to pojawienie się obrazów w przestrzeni szkolnej jest bardzo uzasadnione. Bo jest to lekcja tych przedmiotów i kultury w pigułce – mówił jeden z artystów prof. Michał Minor. - Każde miejsce jest dobre na pokazywanie sztuki. Trzeba wyjść poza utarte schematy i pozwolić ludziom obcować ze sztuką w ich naturalnej przestrzeni – dodał profesor. 

Inny twórca obecny na otwarciu galerii Robert Krezlak powiedział: -Bardzo mnie cieszy, że to sama młodzież wybrała moje obrazy, aby znalazły się w tej przestrzeni. Na co dzień inspiruję się wieloma twórcami i technikami. Jednak ostatecznie sam sobie jakiś własny miszmasz przedstawiam, co mi w duszy gra.  
Do 2021 powstały cztery stałe wystawy w liceach ogólnokształcących zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego: w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Chorzowie i Piekarach Śląskich, a od 17 listopada 2022 do tej listy dołączyło liceum z Bielska-Białej.

Projekt Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym zakładał stworzenie stałej ekspozycji a także remont korytarza na II piętrze szkoły oraz cykl warsztatów artystycznych i konkursów dla uczniów. Został zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2022.

To mieszkańcy dzielnicy - Górnego Przedmieścia zdecydowali o tym, że cały korytarz liceum zamienił się w przestrzeń wystawienniczą, a w szkole pojawiała się sztuka i stała się ona codziennością i nieodłączną częścią tej placówki i życia całej jej społeczności. A zaangażowanie młodzieży sprawiło, że mieszkańcy dowiedzieli się o projekcie i poznali jego wartość. Również młodzież miała wpływ na to, jakie obrazy pojawiły się w galerii. Młodzi ludzie zostali ambasadorami sztuki i wpłynęli na rewolucję artystyczną w swojej szkole.

- Sztuka współczesna uczy eksperymentowania, odważnego myślenia nieopartego na schematach. Zaprasza młodzież do wyrażania własnego zdania, często na trudne tematy. Sztuka pomaga uczniom w rozwoju wrażliwości, pobudza fantazję i wyobraźnię. Obcowanie ze sztuką łagodzi obyczaje, powoduje, że świat staje się piękniejszy, niemożliwe staje się możliwe, nierealne – realne – mówiła Aleksandra Tarnawa. - Sztuka wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, umożliwia wykorzystanie własnych możliwości, kształtuje umiejętność emocjonalnego przeżywania i wyrażania siebie. Sztuka inspiruje młodych ludzi, zmienia ich świat na lepsze! - dodaje Aleksandra Tarnawa.

Stała wystawa sztuki współczesnej, którą otwarto w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej, powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, jako projekt osiedlowy. Warto przypomnieć, że części składową zadania było odpowiednie przygotowanie korytarza. Jego kapitalny remont połączony był z wymiana starych przewodów elektrycznych, lamp i zamontowania oświetlenia punktowego. W ramach prac budowlanych odremontowano ściany i sufit oraz posadzkę. Wykonano wydruk reprodukcji obrazów i przeprowadzono warsztaty artystyczne. To tylko część z prac wykonanych w ramach tego projektu, który opiewał na sumę prawie 200 tysięcy złotych. 

JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie


 

Na zdjęciu stojący ludzie