Elektromobilność w Bielsku-Białej – konsultacje społeczne

Na zdjęciu stacja ładowania samochodów elektrycznych fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Bielsko-Biała pracuje nad stworzeniem strategii rozwoju elektromobilności oraz nad planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w mieście. Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych miasto tej wielkości, co Bielsko-Biała, powinno zadbać o uruchomienie co najmniej 100 punktów ładowania.
Obecnie samochody elektryczne można w Bielsku-Białej ładować w 7 stacjach obsługujących 15 punktów ładowania. W planie zaproponowano lokalizację kolejnych 85 punktów w 39 miejscach. Strategia natomiast przedstawia wizję całościową zmian w komunikacji związanych z rozpowszechnieniem alternatywnych paliw w Bielsku-Białej na lata 2020-2035.
Przedstawiamy projekty obu tych opracowań, zapraszając do zapoznania się z nimi i wniesienia swoich uwag. Projekty dokumentów Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035 oraz Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała są dostępne:
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod adresem: https://bielsko-biala.pl/ w zakładce Mieszkaniec, w dziale Konsultacje społeczne,
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: https://bip.um.bielsko.pl/a,45951,informacje-podstawowe.html, w zakładce Prawo lokalne, w dziale Konsultacje społeczne.
Uwagi należy wnosić wyłącznie na przygotowanych do tego celu formularzach, które można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego – adres powyżej.
Formularze ankiety można pobrać korzystając wprost z poniższych linków:
- Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035 - https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-pn-strategia-rozwoju-elektromobilnosci-w-bielsku-bialej-e
- Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała - https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-dokumentu-pn-plan-budowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania