Dzień Strażaka  w powiecie bielskim

Na zdjęciu strażacy w mundurach fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

- Trudno sobie wyobrazić bezpieczne miasto i bezpieczną gminę bez strażaków – mówił podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Bielsku-Białej prezydent Jarosław Klimaszewski. W trakcie uroczystości wręczono awanse i odznaczenia oraz podziękowano strażakom za ich pracę i poświecenie.  

W tym roku powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowano 17 maja; ze względu na deszczową pogodę uroczystość odbyła się na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Przybyli na nią przedstawiciele władz centralnych, posłowie, służby mundurowe oraz samorządowcy różnych szczebli. Stolicę Podbeskidzia reprezentowali prezydent Jarosław Klimaszewski i radny Rady Miejskiej Szczepan Wojtasik. 

- Trudno sobie wyobrazić bezpieczne miasto i bezpieczną gminę bez strażaków - zarówno tych zawodowych, jak i ochotników. Jako samorządowcy szczególnie to doceniamy i serdecznie za to dziękujemy. Bez was nie moglibyśmy podołać różnym wyzwaniom. Dziękuję za zaangażowanie, za narażanie życia i zdrowia – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Roman Marekwica w swoim przemówieniu dziękował za współpracę i wsparcie otrzymywane od władz krajowych i samorządowych. Podkreślił rolę i współdziałanie dla wspólnego dobra strażaków zawodowych i ochotniczych. 

Przemawiali również zaproszeni goście, wśród nich m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, radna Sejmiku Śląskiego Ewa Żak i śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski. 

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych, medali, a także awansów na wyższe stopnie służbowe.

Krzyżem Świętego Floriana nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został uhonorowany wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach dh Janusz Pierzyna. Krzyż Świętego Floriana to odznaczenie państwowe nadawane szczególnie zasłużonym i wyróżniającym się członkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Brązowe odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało siedmiu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej: mł. asp. Roman Damek, st. kpt. Artur Duława, mł. ogn. Maciej Filipecki, mł. bryg. Paweł Krzowski, st. ogn. Robert Pilch, ogn. Tomasz Polak i st. ogn. w st. spocz. Dariusz Wątroba.

Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa, przyznawane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP otrzymali:
Złote Medale: komendant Wojskowej Straży Pożarnej sierż. Marcin Adamski, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda;
Srebrne Medale: poseł Przemysław Drabek i plut. Sławomir Tetłak z Wojskowej Straży Pożarnej;
Brązowe Medale: Aleksandra Czajka z KM PSP Bielsko-Biała, kpr. Jakub Pieczara z Wojskowej Straży Pożarnej oraz radny Szczepan Wojtasik.

Kapituła Medalu Zasłużony Dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego przyznała medale druhom Januszowi Kopytce i Kazimierzowi Wojtkiewiczowi z OSP Wilamowice.

Wręczone również zostały Odznaki Za wysługę lat nadane przez Prezydium Zarządu Miejskiego w Bielsku-Białej Związku OSP RP. Odznakę Za wysługę 65 lat otrzymał dh Marian Peszel z OSP Hałcnów, a Odznakę Za wysługę 55 lat - dh Henryk Malejka  z OSP Straconka.

Rozkazami personalnymi z 2023 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższe stopnie oficerskie 9 funkcjonariuszom, Komendant Główny PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów 8 funkcjonariuszom, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów 27 funkcjonariuszom, a Komendant Miejski PSP awansował dwóch funkcjonariuszy w korpusie szeregowych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen.  brygadier Andrzej Bartkowiak za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił dyplomem st. ogn. Łukasza Mędrzaka – starszego operatora sprzętu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej.

Za długoletnią współpracę 18 Batalionu Powietrznodesantowego z Komendą Miejską PSP w Bielsku-Białej i podległymi jednostkami ratowniczo-gaśniczymi bryg. Roman Marekwica, mł. bryg. Tomasz Gotkowski oraz mł. bryg. Paweł Krzowski zostali wyróżnieni odznakami pamiątkowymi wojskowej ochrony przeciwpożarowej.
Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie aktu włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu Śląskim do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z OSP Stara Wieś, a okolicznościowy poczęstunek przygotowała OSP Jasienica. 

JacK

Na zdjęciu uczestnicy uroczystości

Na zdjęciu dekoracje osób zasłużonych
zdjęcia: Paweł Sowa / Wydział Prasowy PSP