Dyskusja nad referendum trwa

Na zdjęciu uczestnicy spotkania ws. referendum fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UMBB

Podczas drugiego spotkania konsultacyjnego dotyczącego przygotowań do referendum w sprawie budowy w naszym mieście Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych nie ustalono ostatecznie, na ile pytań będą odpowiadać uczestniczący w referendum mieszkańcy Bielska-Białej.

9 stycznia odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne Prezydium Rady Miejskiej z przedstawicielami wszystkich klubów radnych, na którym omawiano najważniejsze kwestie związane z przygotowaniami do referendum w sprawie budowy w naszym mieście Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. 

W spotkaniu uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Karol Markowski,  Konrad Łoś z Klubu Radnych PiS oraz Małgorzata Zarębska z Klubu Radnych Niezależni.BB. Wzięli w nim udział także: Janusz Szymura – prezes zarządu firmy Rekord Systemy Informatyczne i przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta, Adam Ruśniak – zastępca prezydenta miasta, Igor Kliś – sekretarz miasta oraz Przemysław Smyczek – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. 

W trakcie poprzedniego spotkania konsultacyjnego uznano, że w ramach referendum obok głównego tematu można – przy zachowaniu tych samych kosztów organizacyjnych - zapytać mieszkańców o inne, ważne dla nich sprawy. Zebrani po konsultacjach w swoich klubach przedstawili więc propozycje pytań referendalnych. Dotyczyły one m.in.: 
- finansowania przez samorząd in vitro, 
- finansowania przez miasto sportu zawodowego, 
- stopniowego wygaszania ruchu w centrum miasta w rejonie ul. 3 Maja, 
- wprowadzenia oszczędności w oświetlaniu miasta.

W kwestii tego, czy i jakie ewentualnie dodatkowe pytania zostaną zadane mieszkańcom Bielska-Białej podczas referendum, na razie nie osiągnięto consensusu. Część uczestników spotkania optowało bowiem za tym, by bielszczanie odpowiadali wyłącznie na pytanie związane z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ze wskazaniem dokładnej lokalizacji planowanej inwestycji).

Podczas spotkania przypomniano uwarunkowania prawne wymagane do zorganizowania referendum oraz terminy, jakich trzeba dopełnić; przyjęto też wstępne daty jego przeprowadzenia. 
Temat będzie nadal dyskutowany w klubach radnych, a gdy zostaną ustalone konkrety, stosowne decyzje podejmą komisje Rady Miejskiej. Ostateczne ustalenia w formie uchwały przyjmie Rada Miejska. 

JacK