Drzewa i krzewy na Chrobrym?

Na zdjęciu Plac Chrobrego fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Zazielenienie placu Chrobrego coraz bliżej. Miasto czeka właśnie na końcową weryfikację formalną swojego wniosku w tej sprawie, by podpisać umowę w ramach zintegrowanego programu Life pn. Śląskie Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który ma całkowicie zmienić oblicze tego fragmentu centrum Bielska-Białej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy na ten cel ponad 467.000 euro, bez konieczności zapewnienia wkładu własnego. Prace projektowe zazielenienia placu Chrobrego, które merytorycznie wesprą specjaliści Śląskiego Ogrodu Botanicznego i w których będą brali udział mieszkańcy, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Realizacja zaplanowana jest na 2025 rok.

Pilotażowe działania programu Śląskie Przywracamy błękit obejmują całe województwo, a zarząd województwa na początku roku wybrał do realizacji po jednym projekcie z każdego subregionu. Jeszcze w 2022 roku Bielsko-Biała zgłosiło do programu trzy propozycje miejskich terenów do zazielenienia – skwer przy ul. Hugo Kołłątaja/Stefanii Sempołowskiej (dawny dziki parking), skrzyżowanie ulic Mieczysława Michałowicza/Partyzantów i plac Chrobrego. Po wizycie w mieście ekspertów ze śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego i weryfikacji propozycji, wszystkie trzy znalazły się na czele listy rankingowej naszego subregionu.
Do zazielenienia wskazany został teren, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, ale w programie zapisano, że jeśli w międzyczasie wystąpią przeszkody uniemożliwiające zrealizowanie inwestycji, nastąpi wybór kolejnego, najwyżej punktowanego terenu.
W przypadku Bielska-Białej dwie pierwsze propozycje są już nieaktualne. Skwer przy ul. Hugo Kołłątaja/Stefanii Sempołowskiej w ubiegłym roku trafił do programu Feniks, natomiast skrzyżowanie Mieczysława Michałowicza/Partyzantów może w najbliższych latach czekać przebudowa (okazało się to dopiero po zgłoszeniu lokalizacji do programu Śląskie Przywracamy błękit). Pozostaje więc plac Chrobrego. Przed miastem jeszcze ostateczna weryfikacja formalna wniosku i podpisanie umowy.

Program Śląskie Przywracamy błękit przewiduje takie działania jak: wprowadzone zieleni - drzew i krzewów - tam, gdzie jej brakuje; wzbogacenie terenu w elementy infrastruktury i wyposażenia, np. ławki, stoliki, zadaszenia, ścieżki; poprawę jakości miejsca, z którego mieszkańcy powszechnie korzystają - np. zazielenienie placu miejskiego albo przekształcenie zwykłego ciągu pieszego, rowerowego w zieloną promenadę lub zielony szlak rowerowy; wykreowanie miejsca pobytu i wypoczynku, jak np. park, większy zieleniec; zadrzewienie o charakterze leśnym.

Celem tych działań jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie powierzchni obszarów zielonych. Merytoryczną opiekę nad realizacjami będzie sprawował Śląski Ogród Botaniczny.

Każda z gmin będących współbeneficjentami projektu mogła zgłosić jeden lub kilka terenów, które zamierza wzbogacić w zieleń z zamiarem przekształcenia ich w zielone przestrzenie publiczne łagodzące problemy związane z jakością powietrza.

Emilia Klejmont