Docenieni twórcy i animatorzy kultury

Na zdjęciu uczestnicy spotkania w zamku źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

W zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej odbyło się noworoczne spotkanie z twórcami i animatorami kultury powiatu bielskiego.

- Kultura jest tym, co buduje naszą tożsamość. Aby te korzenie mogły istnieć, potrzebujemy państwa, czyli artystów i animatorów. Bez waszych talentów, zaangażowania, starań, miłości do kultury i sztuki tak naprawdę nie byłoby wzorców, z których mogą czerpać młodzi ludzie – mówił starosta bielski Andrzej Płonka podczas spotkania z ludźmi kultury na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. 

Noworoczne spotkanie z twórcami i animatorami kultury to pierwsze duże cykliczne wydarzenie, które otworzyło kolejny rok w powiecie bielskim. Te spotkania obywają się od 24 lat. W tym czasie w kalendarzu wydarzeń kulturalnych pojawiły się takie, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny naszego regionu, takie jak: Nagroda Starosty Bielskiego im ks. Józefa Londzina, Przegląd Potraw Regionalnych Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego czy Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA.

W minionym roku, dzięki pasji mieszkańców i dobrej współpracy wydziału promocji powiatu, kultury, sportu i turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z gminami pojawiły się nowe imprezy kulturalne. To międzynarodowy kilkudniowy plener malarski Barwy Beskidów odbywający się w kilku miejscowościach czy Beskidzki Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczyrku.

- Mam nadzieję, że będą to wydarzenia cykliczne - stwierdził starosta Płonka. Samorządowiec dziękował gminnym i miejskim ośrodkom kultury oraz bibliotekom. To tam sprzyjającą do działań na rzecz lokalnych społeczności przystań często znajdują animatorzy i twórcy.  

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia ministerialnego wyróżnienia. Dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Marian Wojtusiak, choreograf i instruktor tańca Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Rybarzowice. To uhonorowanie ponad półwiecznego związku z tańcem, śpiewem i folklorem!

Starosta Andrzej Płonka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Herzyk gratulowali Animatorom Kultury 2022. Oklaskiwali ich zaproszeni goście: poseł Przemysław Drabek, radna wojewódzka Ewa Żak, wójtowie i burmistrzowie, a także przedstawiciele władz powiatowych: przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, członkinie zarządu powiatu Barbara Adamska i Dorota Nikiel oraz radni powiatowi.  

Wyróżnienia dla animatorów życia kulturalnego lokalnej społeczności:
•    Sebastian Frączek - za wyjątkową działalność artystyczną w zespole wokalno-instrumentalnym Vocalis z Janowic oraz edukację muzyczną wśród mieszkańców powiatu bielskiego (gmina Bestwina);
•    Kacper Wójtowicz – za wyjątkową działalność artystyczną oraz edukację muzyczną wśród dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego (gmina Bestwina);
•    Mateusz Dubiel – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki klasycznej oraz promocję powiatu na arenie międzynarodowej (Buczkowice);
•    Dominika Paszek – za wieloletnią działalność artystyczną i edukację plastyczną dzieci i młodzieży powiatu bielskiego oraz długoletnią pracę zawodową w POPP ART. w Czechowicach-Dziedzicach;
•    Romuald Romańczyk - za wieloletnią działalność artystyczną oraz rozwój sztuk plastycznych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców z powiatu bielskiego (Czechowice-Dziedzice);
•    Katarzyna Żaczek – za działalność artystyczną oraz rozwój sztuk plastycznych wśród dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego (Jasienica);
•    Krzysztof Przemyk – za działalność artystyczną w dziedzinie muzyki chóralnej oraz współorganizację imprez kulturalnych i warsztatów na terenie gminy oraz powiatu (Jasienica);
•    Dorota Gogler – za wieloletnią działalność artystyczną, rozwój sztuk plastycznych i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy i powiatu (Jaworze);
•    Stanisław Sojka – za wieloletnią działalność artystyczną w Orkiestrze Dętej Glorieta oraz rozwój edukacji muzycznej wśród mieszkańców powiatu bielskiego, w szczególności gminy Jaworze;
•    Bartłomiej Jurzak - za podejmowanie szeregu inicjatyw kulturalnych w gminie Kozy oraz edukację historyczną mieszkańców gminy i powiatu,
•    Anna Czaplińska-Syjota – za wieloletnią działalność kulturalną, organizację imprez kulturalnych oraz rozwój muzyczny mieszkańców gminy i powiatu (gmina Kozy);
•    Krystyna Mirocha – za całokształt pracy artystycznej oraz wieloletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji i folkloru lachów koziańskich wśród mieszkańców powiatu bielskiego (Kozy);
•    Lucyna Dwornik – za całokształt działalności zawodowej w sołectwie Czaniec oraz organizację życia kulturalnego mieszkańców gminy Porąbka i powiatu bielskiego (gmina Porąbka),
•    pastor Jan Byrt - za wieloletnią działalność kulturalną, organizację imprez charytatywnych oraz promowanie tradycji regionalnych wśród mieszkańców powiatu bielskiego (Szczyrk);
•    Mieczysław Stec – za wieloletnią działalność kulturalną, kultywowanie tradycji góralskich oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w powiecie bielskim, w szczególności w gminie Szczyrk;
•    Janusz Korczyk - za całokształt pracy artystycznej oraz wieloletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji i folkloru gminy Wilamowice, pośród mieszkańców powiatu bielskiego (Wilamowice);
•    Maciej Derbin – za współorganizację imprez kulturalnych oraz działalność charytatywną wspierającą dzieci i osoby niepełnosprawne z gminy Wilamowic;
•    Adam Adamczyk - za wieloletnią działalność artystyczną w Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej oraz rozwój edukacji muzycznej wśród mieszkańców powiatu bielskiego, w szczególności w gminie Wilkowice;
•    Barbara Adamiec - za wieloletnią działalność artystyczną, kulturalną oraz edukację plastyczną dzieci i młodzieży powiatu bielskiego, w szczególności w gminie Wilkowice.

Wyróżnienia bibliotekarzy:
•    Monika Wantoła – za wyjątkowy wkład w rozwój czytelnictwa, edukację dzieci i młodzieży oraz podejmowanie innowacyjnych inicjatyw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach;
•    Grażyna Szlagor – za upowszechnianie i rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu bielskiego oraz wieloletnią pracę zawodową oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce;
•    Marta Mańdok-Bury – za wieloletnią pracę zawodową, realizację wielu kreatywnych inicjatyw edukacyjnych w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie,
•    Joanna Wrońska – za wyjątkowe zaangażowanie w pracę bibliotekarską, prowadzenie warsztatów, bloga czytelniczego oraz podejmowanie szeregu inicjatyw rozwijających Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach. 

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej