Decyzje podatkowe zostały wysłane

Na zdjęciu kasy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wydał ok. 58 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego na 2020 r. Ostatnie decyzje zostały wysłane 27 kwietnia br. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Płatności można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub rachunek bankowy – konto główne dostępny na stronie https://bielsko-biala.pl/konta-bankowe-urzedu bądź w kasie Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6.

JacK