Decyzje podatkowe dostarczy poczta

Ratusz fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego na 2020 r. dla osób fizycznych - są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez platformę ePUAP i SEKAP (w przypadku osób posiadających konto). Termin płatności pierwszej raty podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bardzo prosimy o dokonywanie płatności na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji bądź rachunek bankowy dostępny na stronie https://bielsko-biala.pl/konta-bankowe-urzedu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności – czytamy w komunikacie Wydziału Dochodów Budżetowych UM.