Członkowie Rady Pożytku Publicznego wybrani

Na zdjęciu wybory sześciu członków Rady Pożytku Publicznego fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

9 stycznia w Ratuszu odbyły się wybory sześciu członków Rady Pożytku Publicznego z ramienia organizacji pozarządowych, którzy wraz z trójką radnych i trójką przedstawicieli Urzędu Miejskiego utworzą Radę Pożytku Publicznego na lata 2020-2023. Będzie to druga trzyletnia kadencja tego gremium, które jest ciałem opiniodawczym i doradczym władz miasta.

Organizacje pozarządowe zgłosiły 10 kandydatów, a zadaniem upoważnionych przedstawicieli organizacji – po jednej osobie reprezentującej jedną organizację – było wybranie w głosowaniu tajnym sześciu członków rady. Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej otrzymali Patrycja Wojtak, Izabela Mizgała, Marcin Sanetra, Tomasz Lorek, Andrzej Sikora i Krzysztof Wiewióra.

Patrycja Wojtak reprezentuje Fundację Militarny Instytut Historyczny aktywnie działającą na rzecz miasta i jego mieszkańców, promując region i jego walory edukacyjne i kulturalne. Jest pomysłodawczynią Żywych lekcji historii, dzięki którym - w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kształtowane są postawy patriotyczne i popularyzowana jest wiedza historyczna.

Izabela Mizgała została zgłoszona przez Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W, jest jedną z pomysłodawczyń i prezeską tego stowarzyszenia, którego celem jest pomoc osobom współuzależnionym i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących współuzależnienia.

Marcin Sanetra został zgłoszony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, w którym działa od 2007 r., aktualnie pełni funkcję dyrektora stowarzyszenia, kierownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zajmując się wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów ekonomii społecznej, a także walką z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Tomasz Lorek reprezentuje Towarzystwo Szkolne im. M. Reja, którego jest wieloletnim i aktywnym członkiem. To znany aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, dwukrotny laureat nagrody Laur Dembowskiego, zdobywca tytułu Złotej Maski, miłośnik muzyki, w szczególności chóralnej, promotor kultury, sztuki i tradycji regionalnych. W pierwszej kadencji Rady Pożytku Publicznego był jej przewodniczącym.

Andrzej Sikora to osoba zgłoszona przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, były wojewoda bielski, aktywny działacz społeczny, członek wielu stowarzyszeń i fundacji, radca prawny, odznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych wyróżnieniem Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

Krzysztof Wiewióra, którego zgłosiła Bielska Liga Koszykówki, jest organizatorem zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych, propagatorem czynnego wypoczynku i sportu, wolontariuszem. Organizuje ligowe rozgrywki w koszykówce, szkolenia i kursy dla sędziów koszykówki. Jest sędzią i komisarzem koszykówki, ultramaratończykiem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Bielska Liga Koszykówki - najstarszej amatorskiej ligi w Polsce, która działa nieprzerwanie od 28 lat, w tym czasie zorganizowała ponad 5.500 meczów koszykówki.

Zanim poznaliśmy nowych członków rady, wszyscy kandydaci mogli zaprezentować się zebranym, wśród których nie zabrakło zastępcy prezydenta miasta Piotra Kuci oraz zastępcy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Tomasza Szlagi. To jednocześnie - wraz z zastępcą dyrektora do spraw programów i rehabilitacji społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Małgorzatą Polak - członkowie Rady Pożytku Publicznego z ramienia prezydenta miasta. Wcześniej, podczas grudniowej sesji, Rada Miejska wybrała swych przedstawicieli do Rady Pożytku Publicznego, a zostali nimi radni - Urszula Szabla, Konrad Łoś i Tomasz Wawak. Urszula Szabla też była obecna na wyborczym spotkaniu.

– Wkrótce odbędzie się pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie z udziałem rady pierwszej kadencji, której członkowie otrzymają podziękowania. Będzie to okazja do przekazania doświadczeń i refleksji następcom. Nowa rada wybierze też swe władze – powiedziała po prezentacji dziesiątki kandydatów naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Magdalena Chodyniecka.

kk