Bezrobocie w Bielsku-Białej

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Na lokalnym rynku pracy w 2023 roku bezrobocie utrzymywało się na stałym, niskim poziomie, można więc pokusić się o stwierdzenie, że mamy dzisiaj do czynienia z rynkiem pracownika, który może stawiać warunki i wybierać spomiędzy ofert pracy te lepiej płatne. Również najnowsze informacje potwierdzają ten trend. 

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia - z odniesieniem do listopada 2023 r. - wyniosła: w kraju 5,1 proc. (wzrost o 0,1 proc.), w województwie śląskim 3,6 proc. (wzrost o 0,1 proc.), w Bielsku-Białej 1,9 proc. (bez zmian) i w powiecie bielskim 3,0 proc. (spadek o 0,1 proc.). 


Jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał, w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 roku w bielskim PUP zarejestrowano 444 osoby, tj. o 139 osób mniej niż w miesiącu poprzednim. 77,02 proc. z tej liczby stanowili bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 57,8 proc. to kobiety. 5,6 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w grudniu 2023 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 40 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 19,5 proc. osób. 


W grudniu 2023 r. zgłoszono do PUP w Bielsku-Białej 666 wolnych miejsc pracy.
Wśród zgłoszonych miejsc pracy 28 dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 659 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 7 miejsc pracy subsydiowanej. 
Miejsca pracy niesubsydiowanej: 
- 11 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in.: nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel przedszkola, nauczyciel psycholog, wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, lektor języka obcego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką;
- 8 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem średnim, m.in.: specjalista do spraw handlu zagranicznego, technik budownictwa, pracownik biurowy, technik urządzeń sanitarnych, terapeuta zajęciowy; 
- 76 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in.: spawacz, mechanik autobusów, elektryk, sprzedawca w branży mięsnej, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, magazynier, kierowca operatorów wózków jezdniowych, opiekun osoby starszej, 
- 564 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in.: pracownik produkcji, monter pojazdów i urządzeń transportowych, monter konstrukcji stalowych, kierowca autobusu, pomocniczy robotnik budowlany, sortowacz, pracownik produkcji, robotnik górniczy dołowy, krawiec, pracownik ochrony fizycznej, szwaczka maszynowa, kucharz, pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka), sprzedawca, salowa, sprzedawca w stacji paliw.
Miejsca pracy subsydiowanej: 
- 3 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem średnim: pracownik biurowy, zaopatrzeniowiec, monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
- 2 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem zawodowym: barista, krawiec; 
- 2 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem podstawowym: czyściciel pojazdów, cieśla. 


- W grudniu do urzędu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Od początku 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 754 bezrobotnych – dodaje dyrektor PUP Marek Hetnał. 

JacK