Bezrobocie poniżej 2 procent

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Nauczyciele różnych specjalności, lekarz weterynarii, architekt wnętrz, specjalista do spraw marketingu i handlu - to tylko kilka z przykładów ofert pracy, jakie czekają na poszukujących jej w Bielsku-Białej. 

Brak informacji dotyczących zamierzonych zwolnień grupowych, spadek bezrobocia w Bielsku-Białej do poziomu 1,8 proc. i 390 ofert pracy to bardzo dobry sygnał z rynku pracy.
Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia na 30 kwietnia 2023 r. - z odniesieniem do marca 2023 r. wyniosła:
- w kraju 5,2 proc. (spadek o 0,2 proc.),
- w województwie śląskim 3,7 proc. (spadek o 0,2 proc.),
- w Bielsku-Białej 1,8 proc. (spadek o 0,1 proc.),
- w powiecie bielskim 3,3 proc. (spadek o 0,1 proc.).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła w kraju 5,6 proc., w województwie śląskim 4,3 proc., w Bielsku-Białej 2,2 proc., natomiast w powiecie bielskim 3,7 proc.

- W kwietniu 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 115 osób w stosunku do marca 2023 r., natomiast porównując dane z kwietnia 2023 roku do kwietnia 2022 roku odnotowano spadek w ewidencji bezrobotnych o 579 osób - informuje dyrektor bielskiego PUP Marek Hetnał. - W okresie od 1-30 kwietnia 2023 roku zarejestrowano 498 osób, tj. o 145 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 75,5 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 54,1 proc. stanowiły kobiety. 5,0 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w kwietniu 2023 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 43 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 18,9 proc. osób- dodaje M. Hetnał. 

W kwietniu 2023 r. zgłoszono 390 wolnych miejsc pracy, w tym18 dla osób niepełnosprawnych. 329 wolnych miejsc to oferty pracy niesubsydiowanej oraz 61 – subsydiowanej.
Miejsca pracy niesubsydiowanej:
- 14 dla osób z wykształceniem wyższym, m.in. nauczyciel przedszkola, księgowy, nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, asystent rodziny, kierownik budowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lektor języka obcego, specjalista do spraw marketingu i handlu, nauczyciel psycholog;
- 39 dla osób z wykształceniem średnim, m.in. pracownik biurowy, frezer, asystentka stomatologiczna, funkcjonariusz służby ochrony, technik fizjoterapii, recepcjonista, asystent nauczyciela przedszkola, księgowy, ogrodnik terenów zieleni, mechatronik, technik organizacji produkcji, kelner;
- 46 dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in. robotnik gospodarczy, stolarz, ślusarz, tokarz w metalu, mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metalu, elektromonter instalacji stalowych, krawiec, pracownik pomocniczy mechanika, elektryk, mechanik motocyklowy, piekarz, hydraulik, magazynier, portier, mechanik pojazdów samochodowych;
- 230 dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in. pracownik produkcji, kontroler jakości wyrobów przemysłowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, pomoc kuchenna, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, krawiec, pracownik utrzymania czystości, robotnik gospodarczy, kucharz, parkingowy, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, instruktor tańca, operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli.
Miejsca pracy subsydiowanej:
- 6 dla osób z wykształceniem wyższym - lekarz weterynarii, architekt wnętrz, specjalista do spraw marketingu i handlu;
- 24 dla osób z wykształceniem średnim - kosmetyczka, sekretarka, doradca do spraw rynku nieruchomości, wizażystka/stylistka, pracownik biurowy, technik prac biurowych, animator kultury, sekretarka medyczna, opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym, kosztorysant budowlany;
- 11 dla osób z wykształceniem zawodowym, m.in. pomocniczy robotnik budowlany, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego, kucharz;
- 20 dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in. robotnik gospodarczy, kierowca samochodu dostawczego, wydawca posiłków/bufetowy, pomoc kuchenna, sprzedawca, sprzedawca w branży spożywczej.
- W kwietniu do PUP nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Od początku 2023 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 204 bezrobotnych - informuje dyrektor PUP. 


JacK