Bezpłatne badania profilaktyczne

Na zdjęciu densytometr Densytometr fot. Emilia Klejmont/Wydział Prasowy UMBB

Do udziału w Programie profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata 2021-2025 zapraszają Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Program skierowany jest do mieszkańców miasta – kobiet w wieku 60 lat i powyżej i mężczyzn w wieku 70 lat i powyżej. Aby wziąć udział w programie, należy się zarejestrować przez telefon lub osobiście w BCO-SM.

Od 2021 roku Miasto Bielsko-Biała realizuje program polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na tata 2021-2025. Program adresowany jest do bielszczan – kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Z programu wyłączone są osoby z już zdiagnozowaną i leczoną osteoporozą.

Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje:
- oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX,
- u osób ze zwiększonym ryzykiem złamania kości - badanie densytometryczne i konsultację lekarską, 
- warsztaty edukacyjne z lekarzem i fizjoterapeutą.

Do udziału w programie można zgłosić telefonicznie pod nr 661 307 618 lub osobiście w Przychodni Onkologicznej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 w dni powszednie w godzinach 9.00-13.30.

Osteoporoza należy do istotnych problemów zdrowotnych, jest chorobą metaboliczną kości, która polega na stopniowym zaniku masy kostnej. Na skutek obniżenia gęstości mineralnej kości dochodzi do osłabienia ich struktury, co objawia się zwiększoną podatnością na złamania. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywilizacyjnych. Jej znaczenie wobec starzenia się społeczeństw nieustannie rośnie. Choroba rozwija się w sposób podstępny, niepostrzeżenie przez wiele lat, nie dając żadnych objawów aż do złamania kości. Na zachorowanie narażone są przede wszystkim osoby starsze, szczególnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym, choć na osteoporozę mogą cierpieć także mężczyźni, a nawet dzieci. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bielska-Białej do skorzystania z możliwości bezpłatnego sprawdzenia stanu kości. Im wcześniej zostaną wykryte zmiany chorobowe, tym szybciej zostanie wdrożone leczenie, a to pozwoli uniknąć wystąpieniu poważnych powikłań choroby – zachęcają Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
 

r

 

Na zdjęciu plakat programu

 

Na zdjęciu plakat programu

 

Na zdjęciu plakat programu