Bez opłaty prolongacyjnej  

Na zdjęciu obrady Rady Miejskiej Bielska-Białej 28 kwietnia fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej podatników prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zaproponował, aby odstąpić od obciążania podatników kosztem opłaty prolongacyjnej.
Opłata prolongacyjna jest naliczana z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód miasta Bielska-Białej. Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej podczas sesji 28 kwietnia jednogłośnie zagłosowali za takim rozwiązaniem. 

JacK