Artystyczne czwartki w Sixt Wam

na zdjęciu wystawa Sixt Wam fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W holu bielskiego Ratusza w czerwcu oglądać można prace plastyczne podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego Sixt Wam prowadzonej przez bielski oddział Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. To prace młodych artystów w wieku 11-18 lat, które powstawały przez półtora roku podczas artystycznych czwartków pod okiem Dobromiły Krzemień oraz wychowawczyni Dominiki Malec.

Od 9 lat Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała prowadzi inicjatywę Ulica Kreatywna - to system wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin opierający się na tzw. profilaktyce pozytywnej, której fundamentem jest praca nad relacjami. Działania prowadzone są głównie wśród dzieci i nastolatków, które swój wolny czas spędzają na ulicy, w parkach, na boiskach, w galeriach handlowych. Ich uzupełnieniem są zajęcia odbywające się Drop-in Centre przy ul. Piastowskiej 4 oraz działania opiekuńcze w Klubie Ulica Kreatywna przy ul. Komorowickiej 122. Odbywają się animacje podwórkowe, różnorodne warsztaty tematyczne, organizowane są wyjazdy, wycieczki integracyjne, spotkania. Podopieczni towarzystwa biorą udział w akcjach organizowanych na rzecz społeczności lokalnych; promowany jest wolontariat. Działania obejmują też pomoc w nauce, dożywianie, pracę z rodzicami, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz terapeutyczne.

W ramach realizacji zadana publicznego Towarzystwo Psychoprofilaktyczne powadzi również od września 2022 r. Placówkę Wsparcia Dziennego Sixt Wam. Celem placówki Sixt Wam jest wsparcie rodzin, w szczególności tych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzieży dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich rozwój i przyszłą samodzielność życiową. Placówka zapewnia opiekę pedagogiczną, pomoc w nauce i wyrównywaniu zaległości szkolnych 30 osobom w wieku 10-18 lat. Prowadzone są w niej zajęcia ze sfery kultury (m.in. zajęcia teatralne, tworzenia biżuterii, majsterkowania, kuglarskie, tematyczne kino młodzieżowe, warsztaty artystyczne obejmujące różne techniki plastyczne - ceramikę, malarstwo, rysunek, linoryt, ozdabianie tkanin, projektowanie strojów, grafikę). Organizowane są także wyjścia kulturalne do galerii, na wystawy, do kina i teatru., edukacji oraz sportu i rekreacji.
Sixt Wam udziela również pomocy w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych oraz osobistych. Z podopiecznymi i ich rodzinami pracują psycholog i pedagodzy. 

Placówka Sixt Wam mieści się w Wili Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24, w tym samym budynku działa również Galeria Bieska BWA. Z racji takiego sąsiedztwa młodzież z Sixt Wam czerpie inspirację do twórczych działań i inicjatyw.

- Odpowiadając na potrzeby podopiecznych, wspieramy ich, rozwijamy ich talenty, dajemy możliwość wyrażania swoich emocji, tworzenia. Efektem zaangażowania dzieci i młodzieży podczas zajęć są prace plastyczne, głownie ceramiczne i malarskie, zaprezentowane podczas spontanicznego wernisażu zorganizowanego przez młodzież w grudniu 2023 r. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem, obecnych było na nim ponad 60 osób, a dowartościowani twórcy prac poczuli się zachęceni do dalszych działań. Dlatego ważne wydało nam się, by pójść krok dalej i pokazać te prace szerszej grupie odbiorców - mieszkańców Bielska-Białej – mówią organizatorzy wystawy podopiecznych Sixt Wam w holu bielskiego Ratusza. - Każda powstała praca wymagała wysiłku, zaangażowania, a każdy z naszych podopiecznych w trakcie tworzenia przechodził wewnętrzną transformację. Obcując ze sztuką, kulturą, tworząc i odkrywając nowe możliwości, młodzież nabiera artystycznej wrażliwości oraz znajduje spełnienie w alternatywnych sposobach spędzania wolnego czasu.

r

 

Na zdjęciu wystawa Sixt Wam

 

Na zdjęciu wystawa Sixt Wam

 

Na zdjęciu wystawa Sixt Wam

 

Na zdjęciu wystawa Sixt Wam