500 plus – nowe terminy

Na zdjęciu logo akcji

O zmianie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca br. do 31 maja 2022 r. - informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Świadczeń Rodzinnych.

Osoby chcące zachować ciągłość prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca br., powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 lutego br. drogą elektroniczną, to jest za pomocą: bankowości elektronicznej, strony internetowej: empatia.mpips.gov.pl lub portalu PUE ZUS. Wnioski drogą tradycyjną będzie można natomiast składać od 1 kwietnia br. w - Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 50, na dzienniku podawczym MOPS przy ul. Karola Miarki 11 lub za pośrednictwem poczty.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia będzie odbywać się według harmonogramu, który zamieszczamy poniżej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych po 30 czerwca 2021 r. będzie następowało od miesiąca złożenia wniosku.
Więcej informacji w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus) można uzyskać pod nr telefonu 33 50 66 803 oraz na stronie internetowej MOPS: https://www.mops.bielsko.pl/strona/swiadczenie-wychowawcze-program-rodzina-500

Terminy złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganą dokumentacją

Terminy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata

od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.